سایت سرگرمی مدگردی

سایت سرگرمی مدگردی

پرندگان زمستان کجا می روند؟

این رشته ویدئو ها توسط دکتر جو هنسون دارای دکتری در رشته بیولوژی و نویسنده مطالب علمی تهیه شده است . هدف از تهیه این ویدئوها آموزش علوم به زبانی ساده برای تمام رده های سنی است . 

در سال 1971 فضانورد آلن شپارد اولین پرنده را در ماه مشاهده کرد البته غیر واقعی چون هیچ پرنده ای در ماه وجود ندارد .ولی چالز مورتون جور دیگری فکر می کرد او در سال 1703 مقاله ای منتشر کرد و گفت دلیل اینکه در موقع زمستان پرندگان ناپدید می شوند این است  که برای تعطیلات به ماه می روند !! پس پای پرنده ها به ماه هم باز شده !! گویا در تاریخ برای مردم این سوال پیش آمده بود که پرندگانی که در بهار همه جا دیده می شوند پس در زمستان به کجا می روند .....

ادامه مطلب


ادامه مطلب

هر کدام جای خود ۲( پیش آموزش ۳)

خزندگان

خزندگان جانوران مهره دار هستند و جون دست و پا ندارند و یا اگر داشته باشند دست و پای خیلی کوتاهی است شکم خود را روی زمین می کشند و از این رو به آنها خزنده می گویند .

ادامه مطلب


ادامه مطلب