سایت سرگرمی مدگردی

سایت سرگرمی مدگردی

|تجدیدخاطره|


|تجدیدخاطره|

امروزصبح توبرنامه حالاخورشیدخانوم گیتی خامنه روبعنوان مجری خاطره انگیربچه های نسل60دعوت کرده بودوکلی خاطره بازی کردن...

منم ذهنم رفت به برنامه های دوران کودکیم خب من ازدهه70هستم وبهترین برنامه نسل من فک کنم برنامه شهربستنیابااجرای خوب خانوم"لادن رضا جوئی"چقدروقتی این برنامه شروع میشدذوق میکردم وازته دل وباتموم وجودمیخندیدم فارغ ازهمه دردهاومشکلات ونگرانیها.وقتی این برنامه رومیدیدم احساس میکردم خوشبخترین دختردنیام ،همیشه دلم میخواست دوتادوست خوب مث بستنیاداشتم وکلی باهاشون بازی میکردم...وقتی خاله بهار"شعرتقُ تقِ در چک چک بارون اون درُ باز کن رسیده مهمون زود بگو حالا دست کی بالا بستنی ها بستنی هاصدباریکلاصد   باریکلا"میخوندباهاش زمزمه میکردم وتودنیای صورتیه خودم غرق بودم،ازگذشت زمان چیزی نمیفهمیدم وتموم دنیام خلاصه شده بودتوبازی ورویابافی و...اینقدرسرگرم بودم که نه مامانم ونه بابام رومیدیدم...همیشه پیش خودم فک میکردم بایدکل جهان روبگردم تاساعت برناردروپیداکنم ودیگه پای همه ی روزهام مهروامضای شادی روبزنم،بزرگ شدم ودیدم نمیشه امااعتراف میکنم کاش ساعت برناردبودکاش بود...یاوقتی برنامه"خداوند لک لک ها را دوست دارد"شروع میشداوازقشنگش روکه هنوزتوگوش زمزمه میشه روباصدای بلندمیخوندم"بالا بالا بالاتر، بالاتر از ستاره، تو آسمون قصه پرواز کنیم دوباره..."احساس میکردم همه چیزعالیه اصلامابه این دنیااومدیم تاخوشحال باشیم وبهم کمک کنیم اما...یابرنامه کودک رد پای آبی که شروع میشدلحظه شماری میکردم تامعماهاروکشف کنم گمان میکردم همه ی گره هابه راحتی حل میشه وهمه چیزساده ست اما...برنامه کودک سفرهای علمی هم که همیشه منوبه وجد میاورد و منوبیشترازهمه عاشق علم میکردوگاهی باخودم فک میکردم اگه یه روزی معلم بشم اونطوری به بچه هادرس یادمیدم اما....برنامه کودک قصه های غزاله هم توماه رمضون پخش میشدوهمیشه منومعترض میکردکه چراعروسک من حرف نمیزنه؟یعنی دوستم نداره؟چقدرنشستم وبه دهان عروسکم چشم دوختم تاکلمه ای حرف بزنه وچه شبهایی که تاصبح بیدارموندم که ایدعروسکم تکون بخوره ونیمه شب به حرف بیفته وتهش اززورتب مریض میشدم ...برنامه کودک هو هو خان باد مهربانهم که باترانه خوشگلش منوشادمیکرد"هو هو و هو هو میکنم. زمینو جارو میکنم. به هــــر طرف سر میکشم پنجه هاموووووووووو به شیشه و در میکشم..."وبرنامه کودک قطره باران هم که دیگه حرف نداشت هروقت این دوتابرنامه رومیدیدم فک میکردم همیشه ادمایی هستن که کمکون کنن وهوای ماروداشته باشن....

خداییش کودکی خوب وعالی داشتم که وقتی الان بهش فک میکنم هنوزهم خوشحالم میکنه:)

توروخداکاری کنیددوران بچگی فرزندانتون پرازشادی وتحرک وخاطره انگیزباشه بذاریدتافرزندانتون بچه هستن بچگی کنن وشیطونی کنن اگه اونهاروازاین کارمنع کنیدبزرگ که میشن شیطونیای جبران ناپذیری به بارمیارن...

______________________________

اکنون آمده ام تا دستهایت را به پنجه طلایی خورشید دوستی بسپاری

در آبی بیکران مهربانی ها به پرواز درآیی و

اینک آنه شکفتن و سبز شدن در انتظار توست...

(دانلود)
ادامه مطلب

|طنزهای زندگیه من|

|طنزهای زندگیه من|
میخوام اعتراف کنم ازمورچه هاومگس هاوپشه هاشدیدوعجیب متنفرم من نمیدونم اخهه ایناچه موجوداتی انددیگه اه....مورچه هاکه دم به ساعت روبدن ما وول میخورن وگهگاهی هم ازفرط گرسنگی یااحتمالاشیرین بودن بنده یه گازدرست وحسابی میزنن وبعدش هم شایدبه ریش بنده بخندن که مورچه هاتوی به این گندگی روگازمیگیرن وسربه سرت میذارن واخرسرهم فریادم رو درمیاد،که دیگه ازبس منوگاز
میگیرن حسابی کفرمودراوردن خصوصاوقتی میشینم پای کامپیوترمیان روی پام وبین انگشتام روگازمیگیرن وجیغ من درمیاد یعنی بدترین جای ممکن روگازمیگیرن:لای انگشتان پا !خب خداییش دردداره،دیگه اونقدرقوی شدن وتولیدمثل بالارفته که باجاروزدن اتاق وسم ریختن فایده ای نداره...این ازمورچه ها....موردبعدی موجودات ویزویز هستن که بدم میادازشون وای یعنی صداشون روبشنوم موهای بدنم سیخ میشه ونورونهای عصبیم قاطی میکنن ومن جیغ میزنم وغرمیزنم که بابایی یاداداشی میادنابودشون کنه ولازم به ذکرهست که باباوداداشم درزمینه کشتن مگسهاوپشه هامهارت ویژه ای دارن...من نمیدونم این موجودات ویزویزکاری ندارن دم به ساعت سربه سرمن میذارن وجیغم رودرمیارن؟خداروخوش میاد؟اه اه اه....وای وقتی روبدن ادم میاندکه دیگه...نگم بهتره...
ببین چقدرکفرمودراوردن که اومدم پست گذاشتم ونفرتم روبهشون اعلام کردم...
+لحظه گازگرفتن مورچه ازانسان...همشون قاتل اندخداییش...
ادامه مطلب

|گریزازخوشبختی|

|گریزازخوشبختی|

یه نگاهی به زندگیه پدرومادرمون گاهی بکنیم....دقیقاوعمیقاخوشبخت هست ...یه نیگاه هم به زندگیه جوونابکنیم...اصلازندگی میکنن ؟ یاتودادگاهها دنبال طلاق اند؟!علتش چیه؟مادردمون چیه؟ازخوشبختی بدمون میاد؟واقعن ازخوشبختی بدمون میاد؟؟؟چه موجودات عجیبی هستیم...چرااینجوری شدیم؟اطراف من پرشدن ازادمهایی که اززندگیشون راضی نیستن وخوشبختی رونچشیدن...اسم ببرم؟خیلین خیلی...

نمونه اش:دیشب رفتیم مسجددختریکی ازفروشنده های محل رودیدیم البته من نمیشناختمش مامانم میشناخت ،بادوتابچه اش(یکی5ساله ودیگری6ساله) اومده بودن کلی بامامانم دردودل کردکه شوهرش اذیتش میکنه وبی مسئولیته وبداخلاقه وخانواده شوهرش زجرش میدن(خواهرشوهرومادرشوهربترسیدازکارایی که میکنیدچون دنیاگردهست ومیچرخه و...) و خلاصه بگم اززندگیش راضی نبودبدجورهم ناراضی بودمیگفت :اگه تاالان هم مونده فقط بخاطربچه هاشه تموم ارزوهای خوبش روبرای بچه هاش داره...چه خانوم خوب واروم ودوست داشتنی بود،باتموم وجودم میگم این خانوم خوشبختی وارامش روتواین دنیانچشه یه قسمتی ازبهشت مال اونه که خدابراش اماده میکنه... جوونای امروزی رنگ خوشبختی رونمیچشن فقط طلاق رومیچشن ...من که حسابی ازازدواج متنفرشدم ومیترسم....کاش کسیکه قراره روزی واردزندگیه من بشه تمام هدفش من باشم فقط من یعنی خوشبختی روبه تمام معناباهم بچشیم...امیدوارم خوشبختی روبه تمام معنابچشید/آمین/....

کمی بیندیشم:

مردان، باید توجه داشته باشند که اخلاق سوء آنان، موجب مشکلات زیادی می شود و آثار سوء بسیاری در زندگی زناشویی و غیر آن باقی می گذارد؛ به طوری که در روایات اهل بیت علهیم السلام از آن به عنوان گناه نابخشودنی یاد شده است. (میزان الحکمه/ح5087)


+البته درموردزن بداخلاق هم صدق میکنه...

+یه قسمت جدیدتووبلاگم ایجادشده گهگاهی سربزنیدشایدنفر بعدی شماباشید:"لینک"ادامه مطلب

|حال وهوای امروز|

|حال وهوای امروز|

چه زمزمه ی خوب وارامبخشی ست،چه حال وهواوحسهای خوبی...نمازظهرتاسوعارومیگویم...همه یکرنگ ویکجوروبایک هدف امده ایم...مهربانی موج میزندوهرکس گمشده ای دارد...چهره هاغمگین وباهزاران هزارامیدامده ایم تاامام حسین وعلی اصغرگره ازمشکلاتمون بازکنند،مدام زیارت عاشورامیخوانیم وتسیبح بدست هستیم وذکرمیگوییم،دستهاروبه اسمان ودعامیکنیم...من چه میخواهم؟اینجاچه خبراست؟حال دلم اما...نمیدونم باچه زبونی این حجم عظیم حرفهاموبه امام حسین بگم ،خدایاتوکه میدونی بگو....

کمی بیندیشم:

بار پروردگارا، دل‌های ما را به باطل میل مده پس از آن‌که به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خود رحمتی عطا فرما، که تویی بسیار بخشنده بی منت(8/ال عمران)

+امروزمامان بزرگ هم اومده بودوهمینطوربرای خوشبختی جوونا وخصوصا فرزندان ونوه هاش دعامیکرد...مامانبزرگ دعاهات قبول:)ادامه مطلب

زندگی…

زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ؛

پرشی دارد اندازه عشق..

سهراب سپهری

+15مهر.تولدسهراب سپهریادامه مطلب

هرسال درمحرم تاریخ تکرارمیشود

مواظب رفتارهایمان باشیم...
امام حسین ومحرم وعاشوراهدفش چی بود؟
امام حسین چی میخواست...
ماداریم چه میکنیم...؟!ادامه مطلب

عجب!!!

نمیدونم چرااین ترم هرکی رومیبینم تودانشگاه ازدواج کرده:|

همه ازتنهایی دروامدن ودوتایی شدن:|

ملت رو اوردن به متاهلی چرا؟:|

وام ازدواج میدن؟:|

یاواسه اینکه پاییزه وهوادونفره همه دوتایی شدن وازتنهایی دراومدن؟:|

کلاازاول ترم تاحالاتوشوکم وبرام سوال ومعماشده این قضیه...

ایشالاکه همشون خوشبخت بشن:)

+این پست کلی حرف داره که حالشوندارم بنویسم بعدامینویسم....اینقدرالان خواب توچشمام داره وول میخوره که نمیدونم توواقعیت دارم پست میذارم یاتوخواب وخیال...ادامه مطلب

کاش ان روزنیاید…

اشتباه ، خودِ اشتباه است
چه آن را تجربه کنید و چه نه
هرگز ماهیت اش تغییر نمیکند
این را یک روزی میفهمید ،
اما کاش که اسم آن روز  " خیلی دیر است " نباشد .
همین ...

#پویان اوحدی
ادامه مطلب

در من یک تیمارستان وجود دارد

در من یک تیمارستان وجود دارد
یک تیمارستان با هفتاد تختخواب
هفتاد تختخواب با هفتاد دیوانه
و سخت ترین کار دنیا را من میکنم
زمانی که از من می پرسند : خوبی ؟!
و من باید یک تیمارستان هفتاد تختخوابی را آرام کنم و با متانت صادقانه ای بگویم
" بله ، امروز خیلی خوبم "

#پویان اوحدیادامه مطلب

باید نام تو را صدا کنیم

با آن همه بازی عاشقانه ای که با خدا کردی

مگر جایی برای ما هم هست...

آنقدر حواس خدا را با دوست داشتنت برده ای

که برای لبخندش

باید نام تو را صدا کنیم

ح س ی ن . . .

+بخاطرفرارسیدن روزهای خوب محرم قالب روعوض کردم...حتماحتمازیارت عاشورابخونید....حتماحتماکتاب درموردعاشورابخونیدخیلی مونده تاعاشورا ومحرم روبشناسیم...یه کتاب درموردعاشورامیخوام بخونم که درپست بعدی معرفی میکنم...
التماس دعا.
ادامه مطلب
صفحه 1 از 812345...قبلی »