سایت سرگرمی مدگردی

سایت سرگرمی مدگردی

نفرین به این همه نفهمی

هوالکافی :


نمیدانم چندین #پلاسکو

باید اتفاق بیفتد

تا ما بفهمیم

معنای دست و پا گیر بودن را ...ادامه مطلب

بیاد مدافعان حرم نیز باشیم

هوالکافی :


در این هوای سرد

و در کنار بخاری ها

بیاد مدافعان حرم نیز باشیمادامه مطلب

۱۲۱۸

هوالکافی :


راه کربلا را داعش

و راه مشهد را مسئولین

نا امن کردندادامه مطلب

۱۲۱۸

هوالکافی :


راه کربلا را داعش

و راه مشهد را مسئولین

نا امن کردندادامه مطلب

از کربلا ک برگشتی…

یاحبیب الباکین:


از کربلا ک برگشتی

ما رایت الا جمیلا   هایی را که دیدی را

باید زینب 'س' گونه بیان کنی

تا راه برای وهب ها باز شود...


اینگونه که عمل کردی

پیام بر کربلایی

ای کربلایی...ادامه مطلب

هله بزوار هله بزوار

یاحبیب الباکین:


درجاده نجف به کربلا در حال پیاده روی بودیم که چندنفر از بچه ها خسته شدند

هوا تاریک بود و موکب ها پرشده بودند ، کنار عمودی ایستادیم تا نفس تازه کنیم

ناگهان ماشینى توقف کر ؛ هله بزوار هله بزوار

عربی بلد بودم بااوخوش و بشی کردم ، صاحب ماشین گفت که باید به خانه من بیایید

بااصرار او به خانه اش رفتیم ، دوازده نفر میشدیم
بعد ازاستقبال گرم و صرف شام ناگهان صدای دعوا و دادو بیدادی بلند شد که رفتیم دم در ببینیم چ خبره؟!

دیدیم صاحبخانه باهمسایه اش دعوا میکنند
از بحثشان فهمیدم که صاحب این خانه پسری دارد که قاتل پسرهمسایه بوده

پدر مقتول امشب را درخانه اش بدون زائر به سر میکرده و وقتی متوجه آمدن ما به این خانه شده آمده تا مارابه خانه خود ببرد و صاحب خانه هم ممانعت کرد
 پدر مقتول گفت : زائر هایت را بده از خون پسرم گذشت میکنم و پسرت رو میبخشم
صاحب خانه گفت : زائرها را نمیدهم ، قصاصش کنادامه مطلب

۱۲۰۹

هوالکافی :


هر چه بیشتر عینکت را تمیز کنی

دنیا را کثیف تر میبینیادامه مطلب

اگر میتوانی نیایی ، نیا

یاحبیب الباکین:


18 هزار دعوت نامه ارسال کردند

و با 30 هزار شمشیر و نیزه به استقبال رفتندادامه مطلب

سوی این دیار غم ،جان زینبت نیا

یاحبیب الباکین:


حسین جان

اگر میتوانی نیایی ؛

نیاادامه مطلب

باید گذشت از این، دنیا به آسانی

هوالکافی :


برای رسیدن به تو

باید از من ها گذشت
 و منهای من ها شدادامه مطلب
صفحه 1 از 212

هوالکافی :


نمیدانم چندین #پلاسکو

باید اتفاق بیفتد

تا ما بفهمیم

معنای دست و پا گیر بودن را ...

 • نویسنده :
 • تعداد نظرات : بدون دیدگاه
 • بهمن ۱ام, ۱۳۹۵

هوالکافی :


در این هوای سرد

و در کنار بخاری ها

بیاد مدافعان حرم نیز باشیم

 • نویسنده :
 • تعداد نظرات : بدون دیدگاه
 • آذر ۲۲ام, ۱۳۹۵

هوالکافی :


راه کربلا را داعش

و راه مشهد را مسئولین

نا امن کردند

 • نویسنده :
 • تعداد نظرات : بدون دیدگاه
 • آذر ۶ام, ۱۳۹۵

هوالکافی :


راه کربلا را داعش

و راه مشهد را مسئولین

نا امن کردند

 • نویسنده :
 • تعداد نظرات : بدون دیدگاه
 • آذر ۶ام, ۱۳۹۵

یاحبیب الباکین:


از کربلا ک برگشتی

ما رایت الا جمیلا   هایی را که دیدی را

باید زینب 'س' گونه بیان کنی

تا راه برای وهب ها باز شود...


اینگونه که عمل کردی

پیام بر کربلایی

ای کربلایی...

 • نویسنده :
 • تعداد نظرات : بدون دیدگاه
 • آذر ۴ام, ۱۳۹۵

یاحبیب الباکین:


درجاده نجف به کربلا در حال پیاده روی بودیم که چندنفر از بچه ها خسته شدند

هوا تاریک بود و موکب ها پرشده بودند ، کنار عمودی ایستادیم تا نفس تازه کنیم

ناگهان ماشینى توقف کر ؛ هله بزوار هله بزوار

عربی بلد بودم بااوخوش و بشی کردم ، صاحب ماشین گفت که باید به خانه من بیایید

بااصرار او به خانه اش رفتیم ، دوازده نفر میشدیم
بعد ازاستقبال گرم و صرف شام ناگهان صدای دعوا و دادو بیدادی بلند شد که رفتیم دم در ببینیم چ خبره؟!

دیدیم صاحبخانه باهمسایه اش دعوا میکنند
از بحثشان فهمیدم که صاحب این خانه پسری دارد که قاتل پسرهمسایه بوده

پدر مقتول امشب را درخانه اش بدون زائر به سر میکرده و وقتی متوجه آمدن ما به این خانه شده آمده تا مارابه خانه خود ببرد و صاحب خانه هم ممانعت کرد
 پدر مقتول گفت : زائر هایت را بده از خون پسرم گذشت میکنم و پسرت رو میبخشم
صاحب خانه گفت : زائرها را نمیدهم ، قصاصش کن

 • نویسنده :
 • تعداد نظرات : بدون دیدگاه
 • آبان ۱۴ام, ۱۳۹۵

هوالکافی :


هر چه بیشتر عینکت را تمیز کنی

دنیا را کثیف تر میبینی

 • نویسنده :
 • تعداد نظرات : بدون دیدگاه
 • مهر ۲۸ام, ۱۳۹۵

یاحبیب الباکین:


18 هزار دعوت نامه ارسال کردند

و با 30 هزار شمشیر و نیزه به استقبال رفتند

 • نویسنده :
 • تعداد نظرات : بدون دیدگاه
 • مهر ۲۳ام, ۱۳۹۵

یاحبیب الباکین:


حسین جان

اگر میتوانی نیایی ؛

نیا

 • نویسنده :
 • تعداد نظرات : بدون دیدگاه
 • مهر ۷ام, ۱۳۹۵

هوالکافی :


برای رسیدن به تو

باید از من ها گذشت
 و منهای من ها شد

 • نویسنده :
 • تعداد نظرات : بدون دیدگاه
 • شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۵