سایت سرگرمی مدگردی

سایت سرگرمی مدگردی

|یک دنیاحرف شنیدنی ست،اینجا|

|یک دنیاحرف شنیدنی ست،اینجا|

اصلافک کنیم هی شبکه های اجتماعی جدیدتری باویژگی هاودسترسیهای جدیدتری ساخته  بشه وروموبایلهانصب بشه ویه مدت توش عضوباشیم که چی؟برای چی؟برای کی؟برای پرکردن تنهایی؟یعنی یه نرم افزاروچت کردن این حجم عظیم تنهایی روپرمیکنه؟ اصلااسمش تنهاییه؟ازتنهاییهامون عکس بگیریم واشتراک بذاریم ولایک بگیریم؟ عقل داریم ماواقعن؟باورکن اینجوری نبایدمیشد...ماتنهانیستیم...ماخدایی داریم که ازهمه ی این نرم افزارهاکاملتره وبرای پرکردن تنهاییامون کافیه، ما ادمهایی روهنوزهم کنارمون داریم که عاشقانه دوستمون دارن فقط لازمه چشمهامون روبازکنیم...فک نمیکنم تنهایی مابیشترازخداباشه...وقتشه ازچیزی به اسم پیله هاجدابشم پیله های تنهایی رومیگویم یادمون باشه ماخودمون این پیله هاروتنیدیم وتوش حبس شدیم ...ماخودمون خواستیم... باورکن این نرم افزارهاپل ارتباطی نیستن،این تکنولوژیهابجای وصل ارتباط دارن قطع ارتباط روانجام میدن...ادمهای مجازی که باهاشون چت میکنیم همین ادمهای کناردستمونن فقط کافیه براشون وقت بذاری بببین چقدرباهات حرف دارن مث همین چتهایی که باهات میکنن...نصف حرفهارونزدن واستیکردادن امااستیکرکاراکترخوبی برای انتقال حرف دلمون نیست...ازهمه ی اینهابگذریم وبگذاریم کمی نفس بکشیم وصدای نفس کشیدن هاروبشنویم... هرچقدرهم نرم افزارجدیدبیادروزی کهنه وقدیمی میشه...یه وبلاگ داشته باش وحرفات روبنویس ،باورکن وبلاگهاکهنه نمیشن...وبلاگ یعنی من یعنی تویعنی همیشه هستیم تابنویسیم حرفهایی روکه هیچوقت نتونستیم بزنیم رواینجامیزنیم ومن بازازنوبرایت میگویم ماتنهانیستیم چون خداهست،چون من هستم،چون وبلاگهامون هست ویه دنیاحرف شنیدنی...ادامه مطلب

|اعدام شوم روزی کاش|

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید


ادامه مطلب

|گوشه خالی دلت|

همان گوشه ی خالی دلت

که هیچ کس پیدایش نمی کند

هیچ کس

آنجا را برای من کنار بگذار

                                #سیدعلی صالحی

+عاشق این متنم:)ادامه مطلب

|گریزازخوشبختی|

|گریزازخوشبختی|

یه نگاهی به زندگیه پدرومادرمون گاهی بکنیم....دقیقاوعمیقاخوشبخت هست ...یه نیگاه هم به زندگیه جوونابکنیم...اصلازندگی میکنن ؟ یاتودادگاهها دنبال طلاق اند؟!علتش چیه؟مادردمون چیه؟ازخوشبختی بدمون میاد؟واقعن ازخوشبختی بدمون میاد؟؟؟چه موجودات عجیبی هستیم...چرااینجوری شدیم؟اطراف من پرشدن ازادمهایی که اززندگیشون راضی نیستن وخوشبختی رونچشیدن...اسم ببرم؟خیلین خیلی...

نمونه اش:دیشب رفتیم مسجددختریکی ازفروشنده های محل رودیدیم البته من نمیشناختمش مامانم میشناخت ،بادوتابچه اش(یکی5ساله ودیگری6ساله) اومده بودن کلی بامامانم دردودل کردکه شوهرش اذیتش میکنه وبی مسئولیته وبداخلاقه وخانواده شوهرش زجرش میدن(خواهرشوهرومادرشوهربترسیدازکارایی که میکنیدچون دنیاگردهست ومیچرخه و...) و خلاصه بگم اززندگیش راضی نبودبدجورهم ناراضی بودمیگفت :اگه تاالان هم مونده فقط بخاطربچه هاشه تموم ارزوهای خوبش روبرای بچه هاش داره...چه خانوم خوب واروم ودوست داشتنی بود،باتموم وجودم میگم این خانوم خوشبختی وارامش روتواین دنیانچشه یه قسمتی ازبهشت مال اونه که خدابراش اماده میکنه... جوونای امروزی رنگ خوشبختی رونمیچشن فقط طلاق رومیچشن ...من که حسابی ازازدواج متنفرشدم ومیترسم....کاش کسیکه قراره روزی واردزندگیه من بشه تمام هدفش من باشم فقط من یعنی خوشبختی روبه تمام معناباهم بچشیم...امیدوارم خوشبختی روبه تمام معنابچشید/آمین/....

کمی بیندیشم:

مردان، باید توجه داشته باشند که اخلاق سوء آنان، موجب مشکلات زیادی می شود و آثار سوء بسیاری در زندگی زناشویی و غیر آن باقی می گذارد؛ به طوری که در روایات اهل بیت علهیم السلام از آن به عنوان گناه نابخشودنی یاد شده است. (میزان الحکمه/ح5087)


+البته درموردزن بداخلاق هم صدق میکنه...

+یه قسمت جدیدتووبلاگم ایجادشده گهگاهی سربزنیدشایدنفر بعدی شماباشید:"لینک"ادامه مطلب

|حال وهوای امروز|

|حال وهوای امروز|

چه زمزمه ی خوب وارامبخشی ست،چه حال وهواوحسهای خوبی...نمازظهرتاسوعارومیگویم...همه یکرنگ ویکجوروبایک هدف امده ایم...مهربانی موج میزندوهرکس گمشده ای دارد...چهره هاغمگین وباهزاران هزارامیدامده ایم تاامام حسین وعلی اصغرگره ازمشکلاتمون بازکنند،مدام زیارت عاشورامیخوانیم وتسیبح بدست هستیم وذکرمیگوییم،دستهاروبه اسمان ودعامیکنیم...من چه میخواهم؟اینجاچه خبراست؟حال دلم اما...نمیدونم باچه زبونی این حجم عظیم حرفهاموبه امام حسین بگم ،خدایاتوکه میدونی بگو....

کمی بیندیشم:

بار پروردگارا، دل‌های ما را به باطل میل مده پس از آن‌که به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خود رحمتی عطا فرما، که تویی بسیار بخشنده بی منت(8/ال عمران)

+امروزمامان بزرگ هم اومده بودوهمینطوربرای خوشبختی جوونا وخصوصا فرزندان ونوه هاش دعامیکرد...مامانبزرگ دعاهات قبول:)ادامه مطلب

|خستگی|

|خستگی|

گاهی اوقات عجیب خسته میشم دلم میخوادباروبندیلم روببندم وباپای پیاده ازاین شهروزمزمه هاش خودم روکناردریابرسونم ...دلم میخوادکاری کنم که تک تک نجوا های خستگی این شهرازخودشون خجالت بکشن وازبدنم بیرون برن...دلم میخوادکناردریابایستم ودرخنکای ساحل یه فنجون چایی دستم بگیرم وفقط وفقط چایی بخورم به هیچ چیزوبه هیچکس فکرنکنم حتی به خودم...گاهی نبایدبود...گاهی بایدجای دیگربود...گاهی هم به قول سعدی من در میان جمع و دلم جای دیگر است...گاهی باخودم فکرمیکنم این حجم عظیم خستگی واقعابرای من ادمیزادزیاده امابعدپشیمون میشم من خودم خواستم خودم خواستم این همه خسته بشم ارزشش روداره البته گمان میکنم ارزشش روداشته باشه...دلم میخوادیه روزبخوابم ،خواب ببینم نه خواب معمولی...خواب اینده روببینم من چیشدم؟این همه تلاش وپویایی نتیجه داشت یانه؟بعدخیلی ملایم چشم بازبکنم وبایه لبخندرضایت بخش برگردم دراغوش خستگی وتلاش...

وکمی بیندیشم:

و مژده ده کسانی را که ایمان آوردند و نیکوکاری پیشه کردند که جایگاه آنان باغ‌هایی است که نهرها در آن جاری است، و چون از میوه‌های گوناگون آن بهره‌مند شوند گویند: این مانند همان میوه‌هایی است که پیش از این در دنیا ما را نصیب بود، و از نعمت‌هایی مانند یکدیگر بر آنان آورند، و آن‌ها را در آن جایگاه‌های خوش، جفت‌هایی پاک و پاکیزه است و در آن بهشت، جاوید خواهند زیست.

(25/سوره بقره)


+شنبه های این ترم عجیب خسته میشم تاساعت5عصرکلاس دارم.مطمئنم همه ی خستگی هاوتلاشهای من درزندگیم یه روزی جواب میده ،من میدونم تموم این نگرانیهابیهوده ست چون خداهست ومیبینه ومنومیبینه:)


ادامه مطلب

دلم پرواز می خواهد… کمی اشک…

خیلی ظرفیت میخواد که مدیریت کنی حرفهات رو ...

آخه بعضی حرفها رو نمیشه گفت باید خورد...

بعضی حرفها رو نمیشه خورد باید گفت...

ولی بعضی حرفها رو نه میشه گفت نه میشه خورد!!!

اون وقته که می مونه توو دلت ...

وقتی که توو دلت دیگه جایی نمونه برا این حرفها ...

میشه دلتنگی ... میشه بغض... میشه سکوت... میشه تنهایی...

خوش به حال اونایی که توو زندگی قاعده ی یک گوش در یک گوش دروازه رو بلدند...

ما بلد نبودیم...یاد هم نگرفتیم...

امان از بعضی حرفهای مردم... امان از موبایل ... امان از پیامک...

 این روزها دلم کمی روضه میخواد...کمی تاریکی ... کمی اشک...کمی بوی سیب... کمی تنهایی... توو کنج خونه...

این روزها دلم پرواز میخواد... مثل قدیما...اگه بذارن....

کلی شعرونوحه و سبک جدید و شور و زمزمه ی نیمه کاره مونده رو دستم  ....چیزی به محرم نمونده!!! چیزی هم از حال و هوای قدیمای من نمونده .... فقط به یک چیز دلخوشم....

  " نگاه اربابم حسین(ع) "

 

و دست آخر یک آرزو ....

" کاش چیزی به اسم موبایل وجود نداشت"

 موبایل یعنی سوهان روح....

+تواین شبهادعایادتون نره...

 ادامه مطلب

کاش ان روزنیاید…

اشتباه ، خودِ اشتباه است
چه آن را تجربه کنید و چه نه
هرگز ماهیت اش تغییر نمیکند
این را یک روزی میفهمید ،
اما کاش که اسم آن روز  " خیلی دیر است " نباشد .
همین ...

#پویان اوحدی
ادامه مطلب

در من یک تیمارستان وجود دارد

در من یک تیمارستان وجود دارد
یک تیمارستان با هفتاد تختخواب
هفتاد تختخواب با هفتاد دیوانه
و سخت ترین کار دنیا را من میکنم
زمانی که از من می پرسند : خوبی ؟!
و من باید یک تیمارستان هفتاد تختخوابی را آرام کنم و با متانت صادقانه ای بگویم
" بله ، امروز خیلی خوبم "

#پویان اوحدیادامه مطلب

ورق بزن این دفترراگاهی…

به نظرم همش که نمیشه دفترخاطراتت روبازکنی وهی بنویسی وپاک کنی وبنویسی...گاهی باید قلم ومدادپاک کنت روبذاری کنار،بری بشینی لب پنجره اتاقت ودفترخاطراتت روبازکنی وهمه ی اون چیزهایی که تاالان نوشتی روبخونی،بخونی وفک کنی،گاهی هم قهقهه بزنی،بی هواگریه کنی،لبخندملایم بزنی ،روزهای شادوغمگین وبی پولی وافسردگیت و خواب های بد ورویاهای قشنگت رومرورکنی وتهش که دفترخاطراتت رومیبیندی باصدای بلندبگی امان ازدست این زندگی...مهم نیست چندتاروزخوب وبدداشتی مهم اینه که تمام بحرانهاوروزهای خوبت گذشته،مهم اینه که اندکی بزرگ شدی،مهم اینه که قدرخیلی چیزادستت میاد...مهم اینه که میفهمی هیچ چیزتواین دنیاباثبات وپایدارنیست مثال ساده بگم اگه  اتم یه الکترون ازدست بده درحالت ناپایداره وخیلی زودبرانگیختگی تموم میشه وبه حالت پایداربرمیگرده رک بگم اگه یه روزی ناراحتی بدون روزای ناراحتی هم ناپایداره وروزشادبجاش میاد...اصلادنیایعنی زندگی باتضادها...اصلاخوشبختی یعنی پذیرفتن همه چیز...

+تصمیم دارم وبلاگموازاول تاحالابخونم:)درست مث یه کتاب مث یه رمان قشنگ
ادامه مطلب
صفحه 1 از 41234