سایت سرگرمی مدگردی

سایت سرگرمی مدگردی

«همایون شجریان» گواهینامه درجه یک آواز دریافت کرد

 «همایون شجریان» گواهینامه درجه یک آواز دریافت کرد

گواهینامه درجه یک هنری (معادل مدرک تحصیلی دکتری) توسط شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور در رشته «آواز» به همایون شجریان داده شده است.

در متن این مدرک که ۲۷ اسفندماه سال ۹۷ به امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده، آمده است: «آثار هنری آقای همایون شجریان در جلسه ۲۶۷ به تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۳ در شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور بررسی و به استناد متمم آئین‌نامه مصوب جلسه ۵۶۹ مورخ دوازدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار شورای عالی انقلاب فرهنگی گواهینامه درجه یک در رشته موسیقی (آواز) به ایشان اعطا گردید.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئیس شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور، دبیر شورای ارزشیابی، نماینده معاونت توسعه مدیریت و نظارت راهبری رئیس جمهور، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نماینده فرهنگستان هنر اعضای حقوقی هستند که متن گواهینامه درجه یک هنری شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور را امضا می‌کنند.ادامه مطلب

۶۷ درصد افراد ۱۵ سال به بالا موسیقی گوش می‌‌کنند

۶۷ درصد افراد ۱۵ سال به بالا موسیقی گوش می‌‌کنند

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز گذشته نتایج گزارشی با عنوان «رصد فرهنگ رفتاری خانوادۀ ایرانی در سال ۱۳۹۶» منتشر کرد. نتایج این پژوهش که در نقاط شهری و روستایی و برای افراد ۱۵ ساله و بیشتر اجرا شده، معطوف به سنجش رفتارهای فرهنگی خانواده ایرانی در سال ۱۳۹۶ است و رفتارهایی مثل مطالعه و سرانۀ مطالعه، سینما و تئاتر، ورزش، موسیقی و تماشای تلویزیون داخلی را مورد بررسی قرار داده است.

در این گزارش ۸‏/۶۷ درصد افراد ۱۵ ساله و بیشتر در زمان آمارگیری موسیقی گوش داده‌اند. سرانۀ هفتگی گوش دادن به موسیقی توسط افراد ۱۵ ساله و بیشتر، ۲ ساعت و ۲۱ دقیقه در روز بوده است.

همچنین برگزار کننده تصریح کرده که در این طرح پژوهشی سرانۀ مصرف شیر، نوشابه، میوه، ماهی، فست‌فود، چگونگی انتخاب پوشاک و نظرات در مورد ازدواج جوانان مورد مطالعه، بررسی و سنجش قرار گرفته و تاکید کرده که این پژوهش مهم‌ترین و تا حدودی تنها طرح آماری رسمی در کشور است که داده‌های متقنی برای تحلیل سبک زندگی ایرانیان ارائه داده است.

حدود ۵۸ درصد افراد ۱۵ ساله و بیشتر باسواد (معادل ۳۰۷۸۶۷۲۶ نفر) طی سال قبل از آمارگیری، مطالعۀ کتاب غیردرسی داشته‌اند، سرانۀ مطالعۀ کتاب غیردرسی افراد ۱۵ ساله و بیشتر، ۷ ساعت و ۴۱ دقیقه در ماه است که از این میزان سرانۀ ماهانۀ مطالعۀ قرآن و ادعیه، ۳ ساعت و ۷ دقیقه بوده است.

حدود ۱۹ درصد (معادل ۱۱۴۱۱۹۷۹ نفر) از افراد ۱۵ ساله و بیشتر، در سال قبل از آمارگیری به سینما رفته‌اند، حدود ۱‏/۵ درصد (معادل ۳۰۹۵۹۸۱ نفر) از افراد ۱۵ ساله و بیشتر در سال قبل از آمارگیری به تئاتر رفته‌اند و ۴‏/۹۱ درصد (۵۵۱۳۲۸۶۰ نفر) افراد ۱۵ ساله و بیشتر برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران را تماشا کرده‌اند که ۵‏/۹۹ درصد مخاطبین در روزهای غیرتعطیل و ۹۴ درصد در روزهای تعطیل سیمای جمهوری اسلامی ایران را تماشا کرده‌اند.

در ادامه گزارش رصدی فرهنگ رفتاری خانوادۀ ایرانی در سال ۱۳۹۶ نیز آمار ذیل عنوان شده است:

سرانۀ تماشای برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران توسط افراد ۱۵ ساله و بیشتر، ۴ ساعت و ۵۲ دقیقه در روز بوده است،.

دود ۵۳ درصد (معادل ۳۱۹۷۸۹۱۰ نفر) افراد ۱۵ ساله و بیشتر، عضو شبکه‌های اجتماعی بوده‌اند و سرانۀ حضور افراد ۱۵ ساله و بیشتر در شبکه‌های اجتماعی، ۱ ساعت و ۴ دقیقه در روز بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش در مورد وضعیت ورزش و الگوی مصرف پوشش و لباس خانواده ایرانی موارد زیر به چشم می‌خورد:
حدود ۱‏/۵۱ درصد افراد ۱۵ ساله و بیشتر (معادل ۳۰۸۲۹۳۷۵ نفر) اعلام کرده‌اند که ورزش می‌کنند.

سرانۀ انجام ورزش افراد ۱۵ ساله و بیشتر، ۲۷ دقیقه در روز بوده است. اولویت ۴‏/۳۴ درصد از افراد ۱۵ ساله و بیشتر در خرید پوشاک، پوشاک تولید داخل و ۶‏/۷ درصد پوشاک خارجی بوده است و برای ۵۸ درصد افراد نیز اولویت خاصی بین پوشاک داخلی و خارجی وجود ندارد.

همچنین در مورد نحوه تأثیر تبلیغات در انتخاب نوع پوشش و لباس نتایج ذیل به دست آمده است:

‏۵/۸۱ درصد از افراد ۱۵ ساله و بیشتر اعلام کرده‌اند که پوشاک خود را با توجه به ویترین فروشگاه‌های پوشاک انتخاب می‌کنند و همچنین ۳‏/۱ درصد براساس تبلیغات محیطی، ۷ درصد براساس پیشنهاد دوستان و نزدیکان، ۲‏/۶ درصد مطابق مد در جامعه، ۲‏/۰ درصد براساس مشاهدۀ برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران، ۷‏/۰ درصد با توجه به شبکه‌های اجتماعی و ۱‏/۰ درصد براساس برنامه‌های ماهواره‌ای، پوشاک خود را انتخاب می‌کنند.

این گزارش پژوهشی همچنین در مورد الگوی مصرف مواد غذایی خانواده ایرانی در سال ۱۳۹۶ به نتایج زیر رسیده است:

۹‏/۷۸ درصد افراد ۱۵ ساله و بیشتر در هفته گذشته شیر مصرف کرده‌اند و سرانۀ هفتگی مصرف شیر ۷‏/۳ لیوان بوده است.

‏/۵۴ درصد افراد ۱۵ ساله و بیشتر، در هفته گذشته نوشابه مصرف کرده‌اند و سرانۀ هفتگی نوشابه، ۷‏/۱ لیوان بوده است.

سرانۀ مصرف ماهی افراد ۱۵ ساله و بیشتر، ۱‏/۲ بار در ماه بوده است و ۴۸ درصد افراد ۱۵ ساله و بیشتر، اعلام کرده‌اند که در ماه گذشته فست‌فود مصرف کرده‌اند و سرانۀ مصرف فست‌فود افراد ۱۵ ساله و بیشتر، ۴‏/۱ بار در ماه بوده است.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پیمایش رصدی فرهنگ رفتاری خانوادۀ ایرانی در سال ۱۳۹۶ در مورد موضوع مهم ازدواج نیز نتایج ذیل به دست آمده است:

مهم‌ترین معضل ازدواج جوانان از دیدگاه افراد ۱۵ ساله و بیشتر، به‌ترتیب نداشتن شغل دائم با ۳۳ درصد، بیکاری با ۳‏/۳۰ درصد، وضع نامناسب مالی سرپرست با ۷‏/۱۲ درصد و مشکل تهیۀ مسکن با ۲‏/۶ درصد و سپس سایر معضلات با ۸‏/۱۷ درصد بوده است.

در بخش نتیجه گیری این طرح پژوهشی هم موارد ذیل عنوان شده است:

مشخصاٌ آن‌چه تحت عنوان کلی فرهنگ رفتاری در میان خانوادۀ ایرانی و در جمعیت افراد ۱۵ ساله و بیشتر، مورد مطالعه قرار گرفته است با توجه به شاخص‌های ارزیابی و سنجش این مطالعه، می‌تواند به عنوان زیر شاخه‌ای از سبک زندگی مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین در تعریف مفهوم «سبک زندگی» به عنوان اصلی‌ترین رکن این طرح پژوهشی عنوان شده است: سبک زندگی به معنای عام آن یعنی دامنه‌ای گسترده از رفتارهای فرهنگی شامل مصرف هنری و رسانه‌ای تا عناصر دخیل در بدن‌مندی افراد مثل خوراک و پوشاک و حتی حوزه‌های نگرشی به مقوله‌ای مهم مثل ازدواج

در ادامه و در تشریح وضعیت زیستی جامعه ایران که از مقایسه و تجزیه و تحلیل این آمار به دست آمده عنوان شده است: نزدیک به نیمی از جمعیت نمونه در ماه، مصرف فست‌فود دارند و کمی بیش از همین نیمی از افراد، در هفته مصرف نوشابه داشته‌اند که به‌نوعی مکمل نوشیدنی فست‌فود محسوب می‌شود.

در ادامه نتیجه گیری این طرح پژوهشی نیز آمده است: با این همه، جالب است که باز هم در عددی نزدیک به نیمی از این افراد گفته‌اند اهل ورزش هستند و سرانۀ ورزش روزانۀ این افراد به چیزی نزدیک به نیم‌ساعت در روز رسیده و باز هم نیمی از همین جمعیت، اولویتی برای انتخاب پوشاک داخلی و خارجی ندارند و احتمالاً براساس جنس و مدل مورد پسند، لباس‌های خود را در طیفی از تولیدات ایرانی و خارجی انتخاب می‌کنند.

در مورد موضوع مهم «شبکه‌های اجتماعی» نیز گزارش رصدی فرهنگ رفتاری خانوادۀ ایرانی در سال ۱۳۹۶ به این نتیجه رسیده است: از ویژگی‌های دیگر این جمعیت مورد بررسی، عضویت در شبکه‌های اجتماعی است که سرانۀ حضور این جامعه آماری در این‌شبکه به ۱ ساعت و ۴ دقیقه در روز رسیده است.

همچنین در مورد آمار تماشای تلویزیون و گوش دادن به موسیقی هم عنوان شده: تماشای تلویزیون داخلی و هم‌چنین گوش‌دادن به موسیقی مقداری بیش از این نیمه را پوشش داده، به خصوص تماشای سیمای جمهوری اسلامی ایران که غالب جامعه آماری مورد پیمایش را در برگرفته است.

در مورد وضعیت تماشای سینما و تئاتر و مطالعه کتاب و روزنامه هم این نتیجه به دست آمده است: تماشای سینما و تئاتر در جامعه آماری مورد تحقیق زیر ۲۰ درصد است و مطالعۀ روزنامه نیز جامعه آماری مورد مطالعه کمتر از ۳۰ درصد است.ادامه مطلب

کتاب «تاریخ هنرستان موسیقی» منتشر شد

کتاب «تاریخ هنرستان موسیقی» منتشر شد

کتاب «تاریخ هنرستان موسیقی» تالیف «علی تقی‌پور» همزمان با یکصدمین سالگرد تاسیس هنرستان موسیقی در ایران، منتشر شد. این کتاب در ۴۳۱ صفحه توسط موسسه توسعه هنرهای معاصر منتشر شده و شامل اطلاعات مفید و منحصر بفردی از تاسیس هنرستان موسیقی و همچنین اسناد و عکس های تاریخی مرتبط با هنرستان است. این کتاب دارای چند بخش اصلی با عنوان های موزیک نظام، مدرسه موزیک، هنرستان موسیقی ملی، هنرستان موسیقی پسران و هنرستان موسیقی دختران است.

هنرستان موسیقی به عنوان قدیمی‌ترین مدرسه در ایران و خاور میانه و تنها مرجع آموزش علمی موسیقی در کشور طی یکصد سال گذشته، نقشی تعیین‌کننده و پیشرو در موسیقی ایران داشته است. پژوهش در باره این کتاب از سال ۸۸ از سوی مولف آغاز شد. جمع آوری اسناد و مصاحبه ها با فارغ التحصیلان، استادان و مدیران هنرستان ها روند انجام این پژوهش بود که بخشی از آن با تکیه بر کتاب تاریخچه هنرستان های موسیقی ابراهیم صفایی(۱۳۵۵) انجام گرفت.

مطالب این مجموعه حاصل مصاحبه با افراد مختلف و مرتبط با هنرستان بوده و  مطالب مندرج در کتاب مورد تایید حداقل چهار نفر قرار گرفته است. مخاطب می‌تواند براساس اقدامات ذکر شده از یک مدیر به میزان کارایی و تاثیر وی بر هنرستان پی ببرد و درواقع سال‌هایی که از مدیران با توجه به سال‌های ریاست خود در هنرستان اقدام مثبتی انجام نداده‌اند، عملا از ایشان نامی برده نشده و یا به اختصار یاد شده است.

بخش «موزیک نظام» شامل شعبه موزیک، آثار لومر و کلاس موزیک است، «مدرسه موزیک» شامل مدرسه موسیقی دولتی، مدرسه موسیقار، هنرستان موسیقی، هنرستان عالی موسیقی، کنسرواتوار آزاد تهران، فارغ التحصیلان هنرستان عالی موسیقی و زندگینامه مدیران است.

«هنرستان موسیقی ملی» شامل انجمن موسیقی ملی، هنرستان موسیقی ملی، هنرستان عالی موسیقی، هنرکنده موسیقی ملی، فارغ التحصیلان موسیقی ملی و زندگی نامه مدیران است.

بخش‌های «هنرستان موسیقی دختران» و «هنرستان موسیقی پسران» نیز شامل بخش هایی نظیر فارغ التحصیلان هنرستان، و زندگی نامه و سوابق کاری مدیران است.

در این کتاب همچنین اسنادی نظیر اساسنامه هنرستان، برنامه امتحانات، نامه نگاری های مدیران و وزارت خانه‌های مربوطه و همچنین عکس های منحصر بفردی منتشر شده است.

علی تقی پور (مولف کتاب صد سالگی هنرستان موسیقی) در نشست خبری جشن صد سالگی هنرستان موسیقی در مورد این کتاب گفته بود: «در این کتاب سعی شده روند آموزشی هنرستان موسیقی از بدو تاسیس تاکنون مورد توجه قرار گیرد. دراین راه با افراد زیادی در حوزه های مختلف مصاحبه و پژوهش انجام گرفته است. ما در این کتاب تلاش کردیم ضمن نگاهی به فعالیت های مختلف مدیران هنرستان موسیقی به همراه بیوگرافی کاملی از آنها به نقش و تاثیر آنها در دوره های مختلف آموزشی بپردازیم. البته آنچه که در کتاب اول پیش روی مخاطبان قرار می گیرد نگاهی به فعالیت های هنرستان از سال تاسیس تا سال ۱۳۵۹ است. این در حالی است که روند فعالیت های این مجموعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز مورد کنکاش دقیقی قرار گرفته که در قالب یک جلد مجزا منتشر خواهد شد.»ادامه مطلب

کارگاه‌های «بازیگری-روایت موزیکال» برگزار می‌شود

کارگاه‌های «بازیگری-روایت موزیکال» برگزار می‌شود

پروژه آموزشی اجرایی با عنوان «هدهد» و با حضور «فریدون شهبازیان» در مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی برگزار می‌شود.

«فریدون شهبازیان» آهنگساز و رهبر ارکستر ملی ایران، در مجموعه کارگاه‌های «بازیگری – روایت موزیکال» تحت عنوان پروژه «هدهد» که با همکاری مشترک مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی و گروه نمایش «نیست» به سرپرستی حسین جمالی برگزار می‌شود، حضور خواهد داشت.

پروژه «هدهد» بر پایه برگزاری کارگاه آموزشی، تشکیل گروه اجرایی، تمرین و اجرای نمایش در سالن حافظ است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، روبروی تالار وحدت، مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی مراجعه یا با شماره‌های  ۹-۶۶۷۴۳۳۵۸ و ۶۶۷۴۳۳۶۱ و ۰۹۹۱۱۷۱۷۷۲۹ تماس بگیرندادامه مطلب

مرثیه‌ای برای صورت سرخ خاورمیانه

مرثیه‌ای برای صورت سرخ خاورمیانه

«داماهی» در آستانه انتشار آلبوم تازه‌اش، قطعه «بی‌امان» از این آلبوم را با شعری از احسان گودرزی منتشر کرد.

«بی‌امان» را دارا دارایی ساخته که بعد از قطعه موفق «دیوانه»، دومین همکاری گروه با احسان گودرزی است. فضای کلی این قطعه از اِلمان‌های موسیقی پاپیولار پیروی می‌کند و ساز عود هم با نوازندگی ابراهیم علوی که گاهی ملودی وکال را دنبال می‌کند، مثل همیشه رنگ امضای «داماهی» است. از آن‌جایی که قطعه از خاورمیانه می‌گوید، «داماهی» سعی کرده تا جایی که به یکدستی قطعه آسیب نرسد، خیلی ظریف نواهایی از کشورهای مختلف این منطقه بین قاره‌ای را به گوش برساند؛ به‌خصوص با ساز عود که در بعضی قسمت‌ها فضای موسیقی عربی را هم تداعی می‌کند.

آنها کم‌کم از یک سوم پایانی قطعه فضا را برای شنیدن نوایی آشنا آماده می‌کنند و آرش پژندمقدم در انتهای قطعه با کوبیدن استیک‌هایش روی درامز، مخاطب را با موسیقی عاشورایی روبه‌رو و انگار مرثیه‌شان برای جهان سوم را کامل می‌کنند.

اما یکی از ویژگی‌های این قطعه در کنار ملودی روانش، طعم گس ترانه عاشقانه آن است که از خاورمیانه می‌گوید و در واقع کاراکتر اصلی قطعه است. برای همین هم هست که اعضای گروه از مخاطبانشان خواسته‌اند بر اساس آهنگ «بی‌امان»، از خاورمیانه‌یِ بی‌امانِ زندگی‌شان ویدئو تهیه‌ کنند و به آدرس ایمیل info@damahimusic.com  بفرستند تا از ترکیب و چیدمان این ویدیوها، در موزیک ویدئو و اجرای زنده همین آهنگ، استفاده کنند.

در یک کلام، در «بی‌امان» همه چیز چفت شده؛ ترانه، ملودی، تنظیم و صدای خواننده‌اش که در کنار هم توانسته‌اند نماینده‌ای برای صورت سرخ و سوزانندگی زَمهریروار خاورمیانه باشند.

علاوه بر این، «داماهی» قرار است تا پایان فصل بهار، دومین آلبوم‌شان با نام «در من برو شکار» را هم منتشر کنند. آن‌ها در این آلبوم با خالو قنبر راستگو همکاری داشته‌اند که قطعه مشترکشان با نام «هومبا» را هم از این آلبوم منتشر کرده‌اند. ابراهیم منصفی، احسان گودرزی و محمود طلوعی شاعران این آلبوم هستند و علاوه بر اعضای گروه یعنی رضا کولغانی (خواننده)، دارا دارایی (گیتار باس)، حمزه یگانه (پیانو و کیبورد) و ابراهیم علوی (عود)، هنرمندان مهمانی هم آن‌ها را همراهی کرده که آرش پژندمقدم، آرش فتحی، هومن نامداری، همایون نصیری، محسن خاش، مجید سالاری، محمدعلی ذاکری قشمی، مجید نصیری، مرتضی (مُرتی) عزیززاده و آرش رئیسی از آن جمله‌اند.

صدابرداری آلبوم به عهده رضا فرهادی، شایان فتحی، مازیار مرتاضیه، امید محبی، مجید نصیری، بامداد امینی و فرشید ادهمی بوده و شایان فتحی هم میکس و مسترینگ آن را انجام داده است. حمید شوارعان هم سِمت مدیر هنری و طراح گرافیک این اثر موسیقایی را دارد.

آلبوم «در من برو شکار» توسط نشر «نوفه» و به تهیه‌کنندگی احسان رسول‌اف منتشر خواهد شد که جزئیات رونمایی آن در تهران و شهرستان‌ها و همچنین تور کنسرت‌هایشان اعلام خواهد شد.ادامه مطلب

دومین آلبوم کوارتت شهرزاد با نام «سوی دیگر» منتشر می‌شود

دومین آلبوم کوارتت شهرزاد با نام «سوی دیگر» منتشر می‌شود

دومین آلبوم مستقل کوارتت شهرزاد با نام «سوی دیگر» به آهنگ‌سازی «هوشیار خیام» و تهیه‌کنندگی موسسه‌ی فرهنگی – هنری بارانا در حالی منتشر می‌شود که مراسم رونماییِ این اثر جمعه – بیستم اردیبهشت‌ماه- در فرهنگ‌سرای نیاوران برگزار خواهد شد.

در این مراسم «هوشیار خیام» درباره‌ی قطعاتِ این اثر توضیحاتی ارایه می‌دهد. علاوه بر آن، اعضای کوارتت شهرزاد، «تینا جامه‌گرمی» و «یگانه حسینی‌‌نیا» ویولون، «لعیا اعتمادی» ویولا و «نگار نوراد» ویولون‌سل قطعاتی از «سوی دیگر» را خواهند نواخت. در نسخه‌ی ضبط شده‌ی اثر، نیلوفر سهی نوازندگی ویولا را بر عهده داشته است.

طرح جلد «سوی دیگر» یک نقاشی از مجموعه‌ی «سومیه» اثر پری‌یوش گنجی است. «هوشیار خیام» درباره‌ی این اثر نوشته است: «این آلبوم در ستایش زنانگی است. کیفیتی مجرد و ناب در سوی دیگرِ مفهومِ مجرد «مردانگی». اعتقاد دارم کیفیت زنانگی جنسیت نمی‌شناسد، آشنای تمام زندگان است. آشنای تمامِ انسان‌ها چه زن و چه مرد. از دیدگاه موسیقی «سوی دیگر» آونگی است بین شرق و غرب. آونگی بین موسیقی مسبوق سازهای زهی و جهانی صوتی از هارمونیک‌ها و آرتیکولاسیون‌هایی یادآور موسیقی الکترونیک. آواهای کولی، ایقاعات و مترهای دوار موسیقی شرق، ربع پرده‌ها و میکروتُن‌ها، تاثیرات موسیقی‌های بالکان و آسیای دور و میانه، پهنه‌ی گسترده‌ی موسیقی خاورمیانه و تاثیرات دیگر، تکنیک‌ها و گویش‌های متفاوت زهی و تمپوی نهایت کند و نهایت تند، این قطعه را به یکی از کوارتت‌‌های دشوار زهی بدل کرده است.»

سال گذشته، کوارتت شهرزاد در کنسرت خود در تالار رودکی بخش‌هایی از این اثر را اجرا کرد. این کوارتت پیش از این آلبوم «شهرزاد» را با آثاری از «شهرداد روحانی» منتشر کرده بود.

حضور در این مراسم که ساعت ۱۶ بیستم اردیبهشت ماه در فرهنگ‌سرای نیاوران برگزار می‌شود،‌ برای عموم آزاد است.ادامه مطلب

مراسم تقدیر از اعضای هیات علمی نمونه دانشگاه پیام نور برگزار شد

سومین آلبوم علی جعفری‌پویان منتشر می‌شود

علی جعفری‌پویان سومین آلبومش را با نام «بوسه بر بال‌های پروانه» اواسط ارديبشت ماه منتشر می‌کند.

این هنرمند پیش از این دو آلبوم ديگر با محوريت ساز ويولن به نام‌های «رد انگشتان من» و تا «ابد ابری» منتشر کرده بود و حالا قصد دارد از سومین آلبومش رونمایی کند تا به این ترتیب «بوسه بر بال‌هاي پروانه» سومين آلبوم از مجموعه آثاری باشد كه او به عنوان تک‌نواز ويولن اجرا و منتشر كرده است.

اين آلبوم شامل سی قطعه كوتاه از ساخته‌های هجده آهنگساز ايرانی است كه برای سينما، تئاتر و تلويزيون آهنگسازی كرده‌اند.

هر سه این آلبوم‌ها شامل همكاری او با آهنگسازان مطرح ايران است و در این آلبوم هم نام کسانی چون مهران اكرمی، آيدين الفت، آرش بادپا، حبيب خزايی‌فر، رضا خسروی، سعيد ذهنی، اميد رئيس‌دانا، بابک زرين، محمد سرير، فرزين قره‌گزلو، محمد مهدی گورنگی، رضا مرتضوی، امير معينی، علی موثقی، آرمان موسی‌پور، سارا نجفی، بهنود يخچالی و زنده ياد ناصر چشم‌آذر در میان آهنگسازان دیده می‌شود.

نشر موسیقی «جوان»، انتشار و پخش آلبوم «بوسه بر بال‌هاي پروانه» را بر عهده دارد و فروش نسخه دیجیتالی آلبوم نیز از سایت بیپ‌تونز خواهد بود.ادامه مطلب

«ماکان بند» کتاب منتشر می‌کند

«ماکان بند» کتاب منتشر می‌کند

کنسرت ماکان بند سه‌شنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۸ طی دو سانس در تالار وزارت کشور برگزار شد.

کنسرت ماکان طراحی صحنه متفاوتی داشت و روی صحنه وجود دو موتور سیکلت جلب نظر می‌کرد. بیشتر حاضران در کنسرت «ماکان بند» کودکان و نوجوانانی بودند که با همراهی خانواده‌هایشان به سالن وزارت کشور آمده بودند. برخی از خانواده‌ها هم، فرزندانشان را تا دمِ تالار وزارت کشور همراهی کردند و آنها را به دیدن کنسرت فرستادند.

در بخشی از کنسرت، امیر مقاره خطاب به مخاطبان گفت: «کیا عاشق شدن؟ عشق رو با هیچ چیز اشتباه نگیرید. فکر نکنید تا کسی رو می‌بینید و دلتون براش تنگ میشه یعنی عاشق شدید. عشق وقتیه که از خودت بگذری و از خود گذشتگی داشته باشی. عشق یعنی به خاطر کسی که عاشقش هستی فداکاری کنی. حواستون باشه فریب عشق‌های دروغین فضای مجازی رو نخورید. حسی که بین ما و شماست عشقه. حسی که بین شما و پدر و مادرانتون هست، عشقِ واقعیه. من دارم کتابی می‌نویسم و در مقدمه کتاب راحت باهاتون صحبت و درد دل کردم. اینجا می‌خواهم اعتراف کنم که توی برنامه «دورهمی» یه دروغ گفتم و اونم درباره عاشق نشدنم بود. باید اعتراف کنم که من عاشق شدم و الان دو ساله که عاشق شماهام.»

در بخشی از کنسرت، «ماکان بند» از انتشار قطعه «خدا» در روز بیست و سه اردیبهشت ۱۳۹۸ همراه با جشن امضا خبر داده شد. رهام هادیان درباره قطعه «خدا» گفت: «این آهنگ رو واسه زیاد شدن آثارمون و رونق کنسرت ها و این چیزا نساختیم. این آهنگ درد دل ما با خداست.» او همچنین گفت: «در این ماه ها کتابی را نوشته‌ام درباره همه اتفاقات و مسیری که در آن افتادیم و آن را به‌زودی با عشق به شما تقدیم خواهیم کرد.»

پیش از خواندن قطعه «یه لحظه نگام کن»، امیر مقاره گفت: «مامانم موسیقی گوش نمی‌کنه و کارای منو نشنیده. من قطعه «یه لحظه نگام کن» رو واسه مامانم ساختم و توی یکی از کنسرتا بهش تقدیم کردم. روز بعد از کنسرت بهم زنگ زد و گفت، شنیدم واسه من آهنگ ساختی. گفتم آره. گفت برام بخونش. همونجا پشت گوشی بدون ساز براش خوندمش. وقتی شنید، برای اولین بار گفت عالی بود. از اون به بعد تصمیم گرفتم توی تمام کنسرتام این قطعه را بخوانم و به تمام مادران ایران تقدیم کنم.»

رهام هادیان در بخش دیگری از این اجرا گفت: «این کنسرت شاد و کنار هم بودنمون، به خاطر امنیتیه که داریم و باید قدرش رو بدونیم. از همه کسایی که باعث آرامش ما هستن و این اتفاق‌های خوب رو رقم می‌زنن و باعث می‌شن که کنار هم شاد باشیم، تشکر می‌کنیم.»

«پدرام پالیز» مهمان ویژه کنسرت «ماکان بند» در سانس اول بود. در بخشی از کنسرت، ماکانی‌ها از پالیز خواستند تا بخشی از قطعه «زیبای من» را برای حاضران بخواند. «سینا درخشنده» و «راغب» هم مهمانان ویژه کنسرت ماکان بند در سانس دوم بودند.

یاشار خسروی مانند همیشه به عنوان رهبر گروه و نوازنده ساکسفون و امیرمیلاد نیکزاد هم به عنوان تنظیم‌کننده و یکی از نوازندگان گروه، در کنار «ماکان بند» حضور داشتند. در این کنسرت، یک ارکستر بادی به رهبری «حسین شریفی» حضور داشت که یاشار خسروی در اواسط این برنامه با تقدیر از حسین شریفی و اعضای این ارکستر، شریفی را استاد همه نوازنده‌های بادی در ایران معرفی کرد.

رفت، حس عجیب، بچه که نیستم، برو دارمت، عاشق که میشی، دو دقیقه بودی، هر بار این درو، با تو آرومم و دیوونه تعدادی از قطعه‌هایی بود که در کنسرت اجرا شد.ادامه مطلب

زمان‌بندی دومین جشنواره موسیقی امیرجاهد مشخص شد

زمان‌بندی دومین جشنواره موسیقی امیرجاهد مشخص شد

برنامه زمان‌بندی اجرای شرکت‌کنندگان دومین جشنواره موسیقی امیرجاهد از ۲۷ خردادماه تا ۴ تیرماه سال جاری اعلام شد. در این مدت افراد و گروه‌ها در سه بخش تک‌نوازی، دونوازی و گروه‌نوازی در سالن ایوان شمس به رقابت خواهند پرداخت.

روزهای ۲۷ و ۲۸ خردادماه این جشنواره به اجرای گروه‌نوازی، تک‌نوازی و دونوازی موسیقی ایرانی شرکت‌کنندگان شهر تهران اختصاص دارد. همچنین ۳ تیرماه شرکت‌کنندگان برای گروه‌نوازی، تک‌نوازی و دونوازی موسیقی غیر ایرانی روی صحنه می‌روند و ۴ تیرماه هم هنرمندان غیر تهرانی در رشته‌های گروه‌نوازی، تک‌نوازی و دونوازی ایرانی به اجرای برنامه می‌پردازند.

مراسم اختتامیه و اعلام برگزیدگان دومین جشنواره موسیقی امیرجاهد نیز در روز پنجشنبه ۶ تیرماه در سالن ایوان شمس برگزار می‌شود. دومین جشنواره موسیقی امیرجاهد دارای بخش های تکنوازی، دونوازی و اجرای گروهی است که فراخوان جشنواره آذرماه سال ۹۷ منتشر شد و پس از یک بار تمدید، ۳۰ د‌‌‌‌ی‌ماه پا‌یان یافت.

آثار رسیده در یک مرحله مورد بررسی قرار گرفت و قرار است در روزهای اعلام شده گروه‌های برگزیده با حضور هیئت داوارن جشنواره به رقابت بپردازند.

دومین «جشنواره موسیقی امیر جاهد» با همکاری اداره کل فرهنگی شهرداری تهران، شهرداری منطقه ۱۴، خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد، خانه موسیقی ایران و موسسه نوای شیدایی برگزار می‌شودادامه مطلب

علی پهلوان برنده جایزه بین‌المللی آهنگسازی آمریکا شد

علی پهلوان برنده جایزه بین‌المللی آهنگسازی آمریکا شد

آهنگ «ناب» ساخته علی پهلوان که از بین ۱۹۰۰۰ شرکت‌کننده در مسابقه بین‌المللی آهنگسازی در آمریکا با رأی داوران به مرحله‌ی نهایی رسیده بود، برنده بخش آرای مردمی این مسابقه در سال ۲۰۱۸ شد. این قطعه در بخش موسیقی دنیا (آثار غیر انگلیسی زبان) شرکت کرده بود.

علی پهلوان که‌ متولد یازدهم اردیبهشت است خبر برنده شدن خود را در روز تولدش دریافت کرد و ضمن خوشحالی از این پیروزی از تمامی کسانی که در این مسابقه به او رای دادند، صمیمانه تشکر کرد. ناب سومین قطعه مستقل علی پهلوان است که مرداد سال گذشته توسط شرکت ترانه شرقی منتشر شد.

این قطعه با هم‌خوانی هومن فرمند و سپیده پیر بادیان منتشر و میکس و مسترینگ آن توسط محمد فلاحی انجام شده و علی پهلوان که عضو انجمن حقوق‌ آثار شنیداری و نمایشی استرالیا است درباره آن به «موسیقی ما» می‌گوید: «ده سال بیشتر است که ملودی این قطعه را ساخته‌ام. ابتدا شعر دیگری داشت و می‌خواستم نامش را هم «مثل تو» بگذارم اما نتوانستم شعری که با این نام هم‌خوانی داشته باشد را کامل کنم و تا مدت‌ها این ملودی نیمه‌کاره رها شد. اما ملودی‌اش به یادم آمد و هم‌زمان ترانه‌اش هم در ذهنم شکل گرفت و آن را تنظیم کردم و تصمیم گرفتم برای هم‌خوانی از دوستانم در ایران کمک بگیرم اما این اتفاق محقق نشد و در نتیجه دوستانم در سیدنی در این قطعه با من هم‌خوانی کردند.»

پیش‌تر نیز علی پهلوان یک‌بار به مرحله نیمه نهایی مسابقه‌ی بین‌المللی Music City SongStar و یک‌بار با گروه «آریان» به نیمه نهایی مسابقه جهانی موسیقی رادیو بی‌بی‌سی رسیده بود.

مسابقه بین‌المللی آهنگسازی هرساله در شهر نشویل آمریکا برگزار می‌شود و هنرمندانی مشهور و مدیران صنعت موسیقی داوری مسابقه را به عهده دارند. امسال از جمله افراد مشهوری که داوری این مسابقه را به عهده داشتند می‌توان از آدام لمبرت و مارک آنتونی نام برد.ادامه مطلب