سایت سرگرمی مدگردی

سایت سرگرمی مدگردی

طوفانِ تهدید (۳)

قسمت اول - قسمت دوم

------------------------------------------

واقعا نمیخواستم صبح بشه ... اصلاً دوست نداشتم دوباره با همچین استرسی روبه‌رو بشم ... صبح که شد ، فقط آهنگِ "صبح نشده، ظهر نشده، چی شد که شب شد!" رو کم داشت! که البته آن موقع نداشتمش وگرنه یه ده‌باری شنیدنش تجویز می‌شد!

در هر حال نمی‌شد که دست رویِ دست گذاشت! راستش با اینکه اداره نزدیک بود اما نمیخواستم اسم و نشونی از خودم بجا بمونه [حالا یک درصد هم اگه شده ؛ احتمالِ عملی نشدنِ تهدید می‌رفت! اونوقت این شکایت یا گزارشه می‌شد قوزِ بالا قوز!] 

شماره بخش شکایت‌ها رو داشتم و چون تجربه زنگ زدن و حرف‌زدن با اونا را داشتم می‌دونستم که وسطش عصبانی می‌شم و با یه جمله "مرتیکهِ مفت‌خور" گوشی رو قطع  میکنم! بابام حرف زد! 

+ سلام بخشِ شکایت؟ [دقیق اسمِ اون بخش یادم نیست ولی در کل در مورد شکایت بود]

- بله بفرمایید ...

+ خسته نباشید ؛ این دبیرستان ا... هست که مدیرش آقایِ س... هستن ؛ خیابونِ ... ایشون اومده بچه ها رو تهدید کرده که اگه موـتون رو نزنید نمیذارم فردا که یعنی امروز امتحان بدین! آخه این چه کاریه عزیزِ من؟

- طبق بندِ .... آیین نامه انضباطیِ مدارس ؛ دانش آموز حقِّ استفاده از ژل و یا مدلی زدنِ مو و غیرمتعارف بلند و کوتاه کردنش رو نداره ... گوش کن آقای ِ محترم ... در این صورت مدیر کاملا اختیار داره که این مســ ... گوش کن خب! مدیر اختیار داره مسئله رو صورت جلسه کنه! 

+ مدل چیه؟ بلند چیه؟ ژل کجا بود! مویِ اینا از یه دو بند انگشت هم کوتاه‌تره ... این مدیر منظورش ژل نیست ... صبر کن .... میگه از تَه بزنید! این امتحانِ آخره .. بعدش تابستون ... شاید بخوایم جایی بریم ؛ نمیشه اینطوری که .. این چه کاری آخه ..

- دقت کنید حتما دانش آموز شما موـش رو مدلی زده یا از وسایل و موادی استفاده کرده که مدیر اینطوری گفته ... مو اگه درست باشه که مدیر حرفی نمیزنه!

من : عجب نفهمی هستی :/ [بلند گفتم ولی فکر نمیکنم شنیده باشه!]

+الان پسر اینجاست! موش خیلی معمولیه ، اصلا هم بلند نیست ... از اولین ... گوش کنین یه لحظه ... از اولین روز مدرسه اینا رو وادار کرده موـشون رو با ماشین از تَه بزنن ... خب نمی‌شد وسط سال جابه جا شد ... ناچاراً تحمل کردیم! اما اینکه الان یه روز مونده بخواد بگه من نمیذارم امتحان بده ؛ خب این استرس و ترسی که به دانش آموزا داره میده اصلا معنی نمیده ... نمیشه که عزیزِ من ... دانش آموز داره امتحان میده اون بیاد با زور بخواد اینا رو تهدید کنه ! معلومه که این امتحان دیگه امتحان نمیشه 

- هیچ مدیری حق داره دانش آموزی رو از دادنِ امتحان منع کنه! اصلا همچین کاری ممکن نیست ...

+ خب حالا ایشون همچین تهدیدی کرده اگه همچین کاری کنه چی؟

- نه آخه ...ممکن نیست اصلا ... حتماً چیز دیگه‌ای گفته ؛ برعکس برداشت شده 

+ خب حالا که گفته و امروزم امتحانه :/

- به هرحال اگه اینکار رو انجام بده قابلِ پیگیریه ... شما آقایِ ؟

+ ما که دیگه وقت برای پیگیری نداریم :/

- باشه ؛ اسمِ شریف؟

+ حالا اسم مهم نیست .. من الان اسم میگم واسه دانش آموزم یه مشکلی ایجاد میکنه ؛ دشمنی ایجاد میشه خوب نیست ... خداحافظ!

یعنی داشتم از تعجب شاخ در میاوردم ... اداره‌ای که یه خیابون فاصله داره ، در جریانِ هیچی نیست! تازه دفاع هم میکنه :/

اصلا به این بخشِ شکایت امیدی نداشتم! اصلا چشمم آب نمیخورد که اینا کاری کنن ...

بابام من رو می‌رسوند مدرسه ...وقتی موهای بچه‌ها رو دید یهو پاش رو گذاشت رو گاز و گفت: "بیا بریم تو پنج دقیقه موـت رو میزنم"! منم که هرگز دیگه حاضر به اینکار نبودم گفتم که تا الا صبر نکردم که ثانیه آخر تسلیم بشم ... هیچ غلطی نمیتونه بکنه :/ دیگه اصلاً هم واسم مهم نیست!

وقتی وارد مدرسه شدم از اینکه می‌دیدم بچه‌ها اینقدر ترسو و بی‌عرضه‌ان حالم گرفته شد! بیشتری  موهاشون رو زده بودن و این افتضاح بود!!! 

چند دقیقه که گذشت ، مدیرمون رو دیدم که با عصبانیّت داره تو راهرو راه میره و هِی به این و اون دستور میده که : "زنگ رو بزن دیگه" ، "اون بلندگو رو بیار" و ...

زنگ رو که زدن ، تو کمتر از سی ثانیه همه با یه نظمِ خاصی که شبیه رژه‌های ارتش و سپاه بود به‌صف شدن ... اونم رژه‌ای که مقابلِ رهبری انجام میگیره :دی

خب به نظر خونسردانه اما کاملا مشخص بود که خون خونش رو میخورد؛ اومد و شروع کرد به حرف زدن :

امیدوارم همه‌تون با موفقیّت این امتحانات رو گذرونده باشید ... 

آهای اونی که زنگ زدی ارزشیابیِ اداره، گفتی من نمیذارم امتحان بدی ؛ کی گفته من نمیذارم؟ میتونی امتحان بدی ولی از حالا بِدُون که نمرهِ این امتحانت صِـفـره! صفر!  کسی حق نداره اینجا برای من [تعیین تکلیف] کنه و بگه[چیکار کنم و چیکار نکنم] ... حالا همه‌ی اونایی که خودشون هم میدونن موـشون بلنده خودشون بیان بیرون ... خودشون با زبون خوش بیان بیرون وگرنه با مشت و لگد میارمتون [حالا مثل همه اوقات که میخواد توهین کنه ، بلندگو رو میاره پایین و میگه:] آشغالایِ عوضی گمشید !

 نفر اول یا دومی بودم که رفتم بیرون و خیلی شیک و با یه لبخند ملیح اون گوشه به عنوان نفر اول وایستادم! حتی اون معاونی که اومده بود اسامی رو یادداشت کنه ، خودم بهش خودکار دادم! اما خب از اونجایی که دبیر فارسی و املا و انشام ؛ با مدیرمون رفیق چندین و چندساله[از دوران مدرسه] بود میتونستم حدس بزنم که ممکنه به حرفش گوش کنه! 

و کم کم یه مقدار ترس و اضطرابی پیدا کردم که البته جلویِ خودِ مدیر به هیچ عنوان نشون ندادم و چنان با غرور راه میرفتم هرکی نمیدونست فکر میکرد همین الان هند رو فتح کردم و برگشتم! املا 10 نمره اش نوشتاری بود و 10 نمره‌اش سوالایی بود در رابطه با نوشتن و این حرفا که الان دیگه اینطوری نیست ... 10 نمره نوشتاری رو که اصلا حواسم نبود و فقط می‌نوشتم ... اما تو این 10 نمره‌ی دوم از شانس بد یکی رو غلط نوشتم و از قَضا هر کدوم هم یک نمره داشت و الان حتی اگه صفر هم نمی‌شدم ؛ حداکثر 19 بودم! ... دیدم موقعیتِ خوبیِ که بفهمم این دبیر چند مَردِ حلّاجه!! رفتم و بهش گفتم این یه نمره رو میدید یا نه!! و خب اونم هِی با خنده میگفت برو مرادی ... وقتی داشت می‌رفت یه بار دیگه هم بهش گفتم و اونم گفت بیا بریم ببینم آقای س(مدیر) میگه بدم یا ندم! و خب از واضحات بود که گفتم خیلی ممنون نمیخواد آقای فلانی ... دست شمام درد نکنه :/

دمِ درِ راهرو که رسیدم یکی از بچه‌ها رو دیدم که اونم با همه‌ی ترسویی ؛ موش رو کوتاه نکرده بود!!! یکجوری از ترس میلرزید انگار وقتی داشتم هند رو فتح میکردم ، این پادشاهِ شکست خوردهِ هندِ خیالیم بوده! چه کیفی داد وقتی بهش گفتم : "نترس، اون که نمیتونه نمره‌ات رو صفر بده ؛ تو ورقه امتحانی داری .. آخه مدیر چیکاره‌اس؟! اصل دبیره "  .... بیشتر کِیف کردم وقتی تویِ همون درِ ورودیِ راهرو که با دفتر فاصله‌ی چندانی نداشت بلند داد زدم : "بیا برو خونَت ... اینقدر نترس ؛ هیچ غلطی نمیتونه بکنه!" یه لحظه خودمم تعجب کردم از میزانِ شجاعتم ؛ مثل این می‌موند که جلویِ کاخِ سفید ؛ شعارِ "مرگ بر آمریکا" سَر بدی :دی  تو عمرم هیچکسی رو ندیده بودم در اون حد از ترس ، بلرزه!! آخرش هم اون نیومد که بره و همونجا موند ... و من مقتدرانه برگشتم خونه، هرچند هنوز به میزانِ متوسطی میترسیدم که نکنه واقعا صفر بده؟!  

نمی‌دونید چه کِیفی میداد! :))) 

اون روز فهمیدم که این مدیر با همه زبون‌درازی‌هایی که میکرد [مثلاً می‌گفت حتی اگه الان رئیس آموزش پرورش هم بیاد نمیتونه هیچ کاری بکنه و اینجور حرفهای مفت!] چقدر از یه ارزشیابیِ ساده میترسید!!! 

کاری به کارای خوبش ندارم که اون کارها از وظایفِ یه مدیرِ مدرسهِ اسلامیه! ولی کارهایی توهین‌آمیزی که انجام می‌داد به هیچ وجه از حق‌های یک مدیر نیست! همونطور که دانش‌آموز حق نداره به مدیر بگه : "تو" !!! 

چقدر بچه‌ها ازش میترسیدن و میترسند هنوز!!! واقعا تعجب میکنم چرا هیچکدوم به فکرِ شکایت و گزارش نیستن!!! شیطون[شاید هم یک فرشته!] یه مدت بهم میگفت از همینجا (از راه دور) کارهاش رو گزارش بده :دی  اما میترسیدم ، عصبانیتش رو ؛ رویِ اون دانش‌آموزا خالی کنه ... وگرنه تا الان ده بار گزارشش رو میدادم

وقتی هم که کارنامه رو گرفتم نه تنها صِفری توش نبود ؛ بلکه حتّی خبری از 19 هم نبود :)

------------------------------------------

+ خیلی وقت بود که منتظر بودم این روزای خردادماه برسه و این خاطره‎‌ام رو بنویسم و ثبتش کنم ... و الان واقعا خوشحالم که به کمک خدا تونستم اون چیزایی که یادم بود رو بنویسم ... اگه متن‌ها طولانی بود و خسته شدید از خوندنش یا اگه اذیت شدید و یا اگه متن‌های بد و مسخره‌ای بود ؛ معذرت میخوام :)ادامه مطلب

زیردریایی خانگی

اگر سفری با فرزندتان به مناطق گرمسیری داشته بوده باشید ممکن است با نوع به خصوصی از زیر دریایی به زیر رفته باشید که به افراد اجازه می دهد که با سوار شدن به داخل آن از موجودات شگفت آور آنجا دیدن کنند – تمام انواع ماهیان درخشان و غیر معمول آنجا و گیاهان و غیره – بدون اینکه خیس شوید . اگر فرزند شما سوار چنین زیر دریایی نشده باشد ممکن است راجع به آن چیزی خوانده باشد و یا یکی از آنها را در تلویزیون دیده باشد و یا در کلاس درس یا اینترنت درباره آن چیزی خوانده باشد . اما یک زیردریایی چگونه کار می کند ؟ این کوشش علمی روش سرگرم کننده ای است که آن را به تصویر می کشد .

ادامه مطلب


ادامه مطلب

فکر و اراده

تفاوت انسانها در افکارشان است

همان افکاری که احساسات را در برمیگیرد

همان افکاری که موجب عملکرد خوب میشود و نتیجه را مطلوب یا غیر مطلوب میکند

همان کاشته هایی که قرار است درو کنیم

پس میتوان گفت :ارزش و بهای هر کسی،به میزان افکار اوست

همین است که بارها در قرآن اشاره به تعقل شده

بخشی از این صحیح فکر کردن،حضوری و انتسابی است،همان قسمتی که از طریق وراثت منتقل میشود اما بخش اعظم آن،اکتسابی و حصولی است

و با پرورش آن میتوانیم مسیر رشد را طی کنیم

.....

آقا چرا فلسفیش میکنم...

خوب فکر کردن اصله و برای رسیدن به این اصل یه سری مقدمات میخواد

بگردیم ببینیم هر کدوممون چطور میتونیم این زمینه رو فراهم کنیم

با مطالعه،با سیر در آیات آفاقی و انفسی که نشونه های خدان،با دیدار با علما و بزرگان ،با....

هزار و یک روش وجود داره

تازه بعد از اینکه که خوب تعقل کردن رو یاد گرفتیم میرسیم اول راه

... و اون هم عمل به آنچه که درموردش تفکر کردیمه

که عموما تو این قسمت میلنگیم

یه شاخصه ای هست تو این بخش که اگر داشته باشیم،نصف مسیر رو رفتیم

 واون "اراده "است

چقدر تا حالا رو این بخش وجودیمون کار کردیم

آدمی هستیم که اگر هزار مانع بر سر راهمون باشه،اما یقین داشته باشیم،کارمون درسته،با وجود مشکلات،سست نشیم و طی طریق کنیم

اکثر آدمها،به اینجا که میرسن،داشته هاشون،جوابگو نیس و یا لااقل تا یه جاهایی رو ادامه میدن

بعد از اون فکر کردن،تفاوت شخصیت آدمها ،تو این قسمت اراده است

اینکه ثابت قدم باشن یا نه...

طلبی که دارن،عطشی که دارن،با اراده شون،هم خونی داره یا نه؟؟؟

یا فقط تا زمانی تو مسیر هستیم که همه چی سهل و آسون باشه؟؟

این تفاوت اراده هاست که از انسانها، شخصیتهای متفاوت میسازه


از خدا بخوایم،ما رو در راه رسیدن به ذهنیات صحیحمون،با اراده و ثابت قدم کنهادامه مطلب

مجهولون فی الارض، مشهورون فی السما

هوالکافی :


رقیه خانوم یادته یه روز تو خرابه انقدر گریه کردی ک سر باباتو آوردن
میشه کاری کنی یه نشونی از بابای منم بیارن...


"درد و دل دختر شهیدمدافع حرم با حضرت رقیه(س) "ادامه مطلب

ختم در تولد

زنگ زد که تطمیعم کنه،نرو تولد،جاش بیا با هم بریم ختم ...
فلانی خیلی گردنمون حق داره
همچین نرم و زیر پوستی،سرمو شیره مالید که گفتم:باشه حالا فک میکنم بهت خبر میدم
بعد اون یکی داداشه زنگ زد که اگه نیای تولد،ازت دلخور میشم،از تو یه توفع دیگه ای دارم و...

بعد اینا یادم افتاد،اصن من امتحان نقاشی دیجیتال دارم،اینو کجای دلم بذارم:/

حالا موندم،،،با حاجی برم ختم اونجا تولد بگیرم یا نقاشی دیجیتال رو،تو تولد با حسین تمرین کنم;-)

بساطی داریم با این داداشا:-)ادامه مطلب

طوفانِ تهدید (۲)

قسمت اول

------------------------------------------

دوازدهم خرداد (93) رسید ... باز هم انشا ساعت 4 بعدازظهر بود و هنوز ساعت از 10 نگذشته بود ... هوا خنک و بادی بود! دقیقا همون هوایی بود که من عاشقش بودم! اما مثلِ همیشگی‌های قم ، گرد و غبار داشت و غبار آلود بود ... میخواستم زنگ بزنم اداره و بخاطر همچین تهدیدی شکایت کنم و یا سوال کنم که چطور میخواد اینکار رو انجام بده!!! اما همش به خودم میگفتم: بذار امروز بگذره اگه همچین کاری کرد اونوقت شکایت میکنم!

بابام هم که همیشه حاضر به کوتاه کردنِ بود این‌بار حاضر نبود و میگفت چه معنی میده بخاطر دو روز؟! غلطشُو کرده :))  

ساعت تقریبا 2 بعدازظهر شده بود که باد شدیدتر شده بود و هرچند گرد و غبارِ هوا بیشتر شده بود اما هنوز اونقدرا هم زیاد نبود ..

تقریبا ساعت چهار بود که به مدرسه رسیده بودم ... هوا خیلی وضعش خوب نبود ... دوست داشتنی هم نبود! مدیر رو دیدم که از مدرسه رفت بیرون ، به گمانم رفته بود بانک ...

پنج دقیقه که گذشت هوا به شدت خاک‌آلود و غبار آلود شد! خیلی خیلی شدید! هیچوقت اینقدر هوا رو آلوده ندیده بودم ... آسمون یا هرجایی رو که نگاه میکردی به رنگ خاک و قهوه ای رنگ میدیدی! اصلا نمی‌شد چشم رو برای چند ثانیه متوالی باز نگه داشت! اگه صرفاً چند لحظه لب از لب بر میداشتی خیلی راحت گرد و خاک و دونه‌های ریزی رو داخلِ دهنِ‌ت احساس میکردی!!! مدیرمون هم اومد و خیلی سریع رفت بالا ... منِ و مِن کنان روی سکو می‌موند و به آسمون نگاه میکرد و هِی می‌رفت تویِ راهرو و بر می‌گشت ... مدیری که در طول سال اکثریت اوقات (تقریبا همیشه) حتی بعد از زنگ تفریح ، بچه‌ها رو صف نگه میداشت ؛ اون روز نتونست صف نگه داره! نه بخاطر اذیت شدنِ بچه‌ها!!! به نظرم به این خاطر بود که نمی‌تونست جلویِ صف بمونه و حرف بزنه! [تا بخواد حرف بزنه یا جلو رو نگاه کنه ، گرد و خاک امانش نمیدن] این روز همون روزیه که تویِ تهران ؛ یه طوفان خیلی شدید و خیلی غافلگیرکننده اومده بود ؛ بعداً فهمیدم که حدود یک‌ساعت بعد از این گردباد تویِ قم ؛ توی تهران هم به شدت بیشتری طوفان اومده بود : کلیک و کلیک

وقتی رفتیم سرِ جلسه ؛ شروع کردیم به نوشتن انشاء ؛ ذوق‌مرگ شده بودم که نتونسته بود خواسته‌اش رو عملی کنه :)) اما خب مثل همیشه از این "خوشحالی" چیزی نگذشته بود که "ترس" جایگزینش شد! خداروشکر که امتحان انشاء رو تونستم خوب بنویسم و ذهنم درست کار کرد!

باز هم با همون شیوه‌ی داد و فریاد ؛ مثل جارچی‌ها ، حرفش رو تویِ طبقه‌ها گفت :

امروز متاسفانه و واسه شما خوشبخاته هوا جوری شد که نشد جدا کنیم‌ِـتون[اونایی که کوتاه کردن و اونایی که نه!] 

اما فکر نکنید که قِسِر در رفتید! نـــَع! دوساعت قبل که سومی‌ها امتحان داشتن باید می‌دیدید که چجوری تو حیاط نگهشون داشتم و نذاشتم امتحانن بدن ... باید می‌دیدید که چجوری به غلط کردن افتاده بودن ! 

امروز سومی‌هایی که موـشون رو نزده بودن رو نگه داشتم فردا نوبت شماهاست! امروز هم ارفاقِ شما! فردا اگه کسی با این مو بیاد نمیذارم بره بالا [نمیذارم امتحان بده]


مگه میشه!؟ سومی‌ها رو نگه داشته و اونا بجای شورش! و کودتا! مثل کلاس اول ابتدایی‌ها گریه کردن؟! [چندبار دیده بودم که چطور سومی‌ها را به گریه انداخته!] 

مراقبمون رو نمی‌شناختم! دلیلِ اصلیِ باور کردنِ حرف‌های یامفتِ مدیر ؛ حرف‌های اون بود! حالا راست یا دروغ وقتی ازش پرسیدیم واقعا سومی‌ها رو نگه داشته جواب داد:

آره ، نگهشون داشته بود ... سی، چهل نفری می‌شدن ؛ اونا هرچقدر التماس کردن آقایِ "س"[مدیر] اجازه نمی‌داد برن امتحان بدن ... این آخراش که به گریه هم افتاده بودن!

دیگه به فکرم چیزی نمی‌رسید ... اداره آموزش و پرورشِ ناحیه فقط یک خیابون با این مدرسه فاصله داشت! ولی اصلاً و ابداً از هیچی خبر نداشت ... فقط تو دلم میگفتم خاک بر سرشون که اینقدر نظارتِ مزخرفی دارن!

فقط به شکایت فکر می‌کردم! قبلاً هم یکی دوباری گزارشِ بعضی از قانون‌های مسخره‌اش رو داده بودم[البته هیچ فایده‌ای به اون صورت نداشت]! تنبیه‌هایی که به شدت ناپسند بوده رو اما نگفته بودم! این به اصطلاح تنبیه ، هم نوعش و هم روشِـش فرق داشت! پایِ نمره وسط بود! پس رحم جائز نبود به‌هیچ‌ـوجه!!!

وقتی رسیدم خونه و این تهدید و ماجرای سوم‌ها و شهادتِ دبیری که مراقبمون بود رو گفتم! بابام می‌گفت : "خب اگه بخوای حالا حاضرم کوتاه کنم!!!" ترسیده بود :دی  راستش منم ترسیده بودم اما اصلاً به کوتاه‌کردن مو فکر نمیکردم!! حتی به شکایت از طریق دادگاه شاید ولی به کوتاه کردن هرگز!

غروب بود و اداره تعطیل! نمی‌شد شکایی کرد یا گزارشی داد! باید صبر میکردم تا فردا تا ببینم آخرِ این ماجرا به کجا می‌رسه ...

    ادامه دارد ...ادامه مطلب

ذکر عشق

   

سه شنبه ها،خونشون روضه دارن

دعای توسل...

اهل این روضه،معمولا خودشه و همسر وبچه هاش

گاهی هم یکی از دوستانش رو با خانواده دعوت میکنه

همونجوری روضه میخونه که تو جمع صد نفری یا بیشتر روضه میخونه

براش تعداد حاضرین ملاک نیس

و از این سه شنبه ها،چه برکاتی نصیبشون شده...ادامه مطلب

حسادت

ژوژمان کلاسی بود

باید تمام کارهایی که در طول ترم انجام داده بودیم رو میبردیم

من چن تا از کارام که به نظرم بهتر شده بود رو قاب کرده بودم

بقیه هم روی بوم بود

خیلی زمان گذاشته بودم برای این درس...

خیلی که میگم یه چیزی فراتر از خیلی بود

سایز کارامم بزرگ بود و همش پرکار 

وقتی کارا رو چیدم استاد یه نگاه کرد و با تحسین گفت:عافرین،قابم کردی؟

از اهمیتی که برا کلاسش گذاشته بودم خوشش اومد 

چن تای دیگه ای هم بودن که کاراشون درسطح من بود

نمره ی کامل و بهم داد

خودم اصلا به برگه نمره ها نگاه نکردم بچه ها بهم گفتن،واقعا برام نمره مهم نبود،بیشتر از اون برام تلاش خودم اهمیت داشت که همه ی توانم رو گذاشته بودم و نتیجه خوب بود

دوستم مریم،کارهاش خوب بود ،از یکی دوتاش واقعا خوشم اومده بود ولی نمره کامل و نگرفت

کشت خودشو تا نمره ها رو ببینه وبعد  که داستان نمره ها رو فهمید،قاطی کرد

تمام ساعت کلاس رو تو سکوت بود و خودخوری

باورم نمیشد برا یه نمره ی بی ارزش اینجوری بهم بریزه

هرپنج دیقه یه بار بهم میگفت،برم به استاد بگم چرا اینجوری نمره داده؟الان میرم برگه شو گم و گور میکنم ؛الان....

دیوونم کرده بود

داشت آتیش میگرفت،اصلا رفتارش برام قابل هضم نبود

این آدمی که مثلا آدم معتقدیه،چرا برا یه همچین چیز بی ارزشی داره خودشو اذیت میکنه

واقعا بهم ریخته بود وعصبی

تا بعدازظهر مثل اسپند رو آتیش بود

...

هرچقدر فکر میکنم که ما آدما چرا و بر چه اساسی میتونیم بهم حسادت کنیم،به نتیجه ای نمیرسم

ینی اصلا دلیلی برای حسادت پیدانمیکنم

خب نقطه قوتی که تو وجود فلانی هست که دلیل برتری اون نمیشه که من بخوام حسرت بخورم که چرا من ندارمش 

اصلا اگر منم تلاش کنم به اون درجه خواهم رسید ،خب دیگه چه حسادتی،چه حسرتی

یه وقتایی میخندم و به همسرم میگم:امروز خیلی تلاش کردم به  فلانی حسودیم بشه،اما نشد;-)

ینی فکر که میکنم میبینم دلیلی وجود نداره که به خاطر امتیار دیگری،بخوام خودمو اذیت کنم

تازه با حرص خوردن من که نه چیزی از او کم میشه نه امتیازی به من افزوده

اگر چه بحث حسادت با غبطه کاملا متفاوته

اما حواسمون باشه اون غبطه،مث شرک خفی،آروم آروم شبیه حسادت نشهادامه مطلب

مهمون ناخونده

دیروز همسری داشت به دکتر میگفت:خانوم من آدم تو داریه،حتی منم نمیفهمم الان که پیششم،حالش بده یا خوب

تو دوسه ماهی که آلرژیه دمار از روزگارم درآورده بود،مامان اصلا خبر نداشت که حال و روزم چطوره

چون وقتی حالم خراب میشد اون نمیدید

خواهر برادرا هم فقط یه چیزایی میدونستن

دوسه تا از دوستانم که فهمیده بودن،کلی غصه مو خوردن و کلی نذر ونیاز کردن برام

واقعا دلم نمیخواست کسی چیزی بدونه

تازه اون وقتایی که دیگه نفسم بند میومد و هیچکدومشون ندیده بودن...

مامان از دوسه شب پیش که فهمید،خیلی غصه خورد

داشت نماز مغرب و میخوند،بعد نماز از ته دلش گریه کرد و دعا کرد

دلم خیلی سوخت

نمیخواستم به خاطر من اذیت شه

بااینکه آدم دلگرم میشه به محبتی که اطرافیان دارن اما اصلا نمیتونم خودمو راضی کنم لحظه ای نگرانم بشن

برای خودم وهمسرمم این آلرژی،اونم با این شدت،عجیب بود

اما نمیشد کاریش کرد

دارویی که دکتر هفته ی پیش تجویز کرد،خدارو شکر بهتر از بقیه جواب داده

امیدوارم تا آخرش خوب پیش بره

تو این دو سه ماه،بااینکه مشغله ام رو کمتر کردم که سلامتیم بیشتر تامین بشه ولی آلرژی دیگه ربطی به مشغله نداشته

خنده ام میگیره

اصلن به ما استراحت نیومده:/

همون شلوغی قبل و داشته باشیم انگار بهتره:-)

ادامه مطلب
صفحه 17 از 17« بعدی...10...1314151617