سایت سرگرمی مدگردی

سایت سرگرمی مدگردی

غیر ممکن نیست عشق… سختی اش به کنار


هنوز شامل سوختن نگشته فهمیدم، عشق، خشک و تر دارد

هنوز عاشق رویت نگشته فهمیدم ، عشق، دردسر دارد


کمی کنار تمام مشقت دوری یا رسیدن و سختی

فقط تویی و فقط بینمان در آن لحظه کوزه گر خبر دارد


شبی تمام خودم را نفس نفس از نو، پاک می کنم تا عشق

خیال خام رسیدن به آن کمی، شاید، در وصال اثر دارد


کنار خاطره بازی که گرم می گیرم، شاد می شوم؛ آری!

...

ولی خدا نکند لیلی ام کنار درش مشتری...(مشتری) خطر دارد!


نیامدم، از آن خاطرات بیرون و کم تر از فراق و غم

بگویمت که کدامین غم دلم هرروز آرزو سحر دارد؟


شبی ندای دلم را به درد تسلیم آهم ترانه ام می شد...

هنوز درد دلم را نگفته فهمیدم، درد، قفل در دارد!

Rate this post


مطالب مشابه
دیدگاه ها

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتار کمک بگیرید