سایت سرگرمی مدگردی

سایت سرگرمی مدگردی

.: بار سنگین :.

به نام خدا

بلاخره بعد از تقریبا یک ماه موعد مقرر فرا رسید و جلسه سوم دندانپزشکی یاس سادات، عمل نهایی قرار بود انجام بشه.

باید 8 ساعت ناشتا می بود. نه آب و نه غذا با تاکید ده باره و چند ده باره. و این به من استرس می داد. شدید.

نصف شب که غذاش رو دادم، از آب و خوراکی، خونه رو خالی کردم که سراغشون نره. تا صبح هم نخوابید. ناراحت نبودم. گفتم صبح که تازه می خواد ابراز گرسنگی کنه، می خوابه.

سحری رو نوبتی خوردیم. که هوس نکنه همغذامون بشه. من ولی خیلی سرسری خوردم... بعد از نماز صبح و خوندن قرآن روز، هیچ کدوممون خواب به چشممون نیومد. راه افتادیم رفتیم که جلوی بیمارستان بخوابیم تا ساعت مقرر برسه. اینطوری هم بدخواب نمی شدیم هم تو گرما و ترافیک، نمی رفتیم.

وقت مقرر رسید. بابای یاس کارها رو انجام دادن و ما همچنان خواب تا ساعت کارهای پیش از عمل.

کلی تاب بازی کردیم و لب یاس از شدت تشنگی ترک خورد و دم بر نیاورد "آب".

رفتیم بالا و رفتار بسیار مهربان و مودب و خوب پرسنل جذبمون کرد. نه یاس نه ما هیچ فشار عصبی ای رو تجربه نکردیم. بابت تمام اعمالی که براش انجام دادن بی نهایت ملایمت و همدلی خرج کردن و آرامش کامل حکم فرما شد.

یاس لباس اتاق عمل رو پوشید و خودش رو که توی عکس و آینه دید خوشش اومد و مشغول بازی شدیم تا اون قطره شیرین خواب آور رسید. خورد و باز آب خواست و دلم کباب شد. بازی کرد و منگ شد و منگ شد و لبخند زد و حرف نزد و جگرم له شد وقتی به حالش می خندیدن.

رفتیم تا اتاق عمل. سپردمش با اضطراب به دست دکتر و برگشتم پایین پیش همسر.

دو ساعت بعد دکتر برام توضیح داد که چه کرده و چه چیزهایی در انتظارشه و تمام. چهار ساعت بعد با چشم مست "مامانم مامانم" گویان دادنش بغلم.

بوسیدمش و بوئیدمش و دلم براش ضعف رفت. و بین هشیاری و خواب در آغوشم آروم گرفت و من تازه تونستم بعد از بیش از 48 ساعت یک ساعت کنارش بخوابم و خیالم راحت باشه. 

بعد هم غذا آوردن و نخورد و ترخیص.

و بعد از حمام که توی خونه شروع به دوییدن و بازی کرد، نه اثری از ناراحتی براش بود نه خاطره ای از آنچه براش پیش آمده بود و از ته ته ته دل می خندید و شاد بود. و چی بهتر از این.فقط تا فردا طرفهای عصر احتمال منگ بودن داره که خب طبیعیه.

Rate this post


مطالب مشابه
دیدگاه ها

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتار کمک بگیرید