سایت سرگرمی مدگردی

سایت سرگرمی مدگردی

این یک بار را کلیشه بشنوید جسارتا……


زیـادی تکـراری .....زیــادی کلیـشه .....

اما می خواهم بگویم ........

آخر بعضی حرف ها ارزش صد بار تکرار را هم دارند....

پس برای صد و یکمین بار هم که شده می گویم....ا

 به همه چیز خوب نگاه کنیم........

به آدم ها بگوییـم دوستشـان داریم........

حواسمان باشد که گاهی هیچ "بعدا"ی وجود ندارد.......
حواسمـان باشد که گاهی "بعدا"  "هرگز "می شود......

بعضی فرصت ها ...ثانیه ها...بعضی آدم ها ....دیگـر هـرگز تکرار نمی شوند......

حواسمان باشد که زندگـی موسیقی repeat on شده نیـســـت......

پ.ن :به آدم ها بگویید دوستشان دارید....وقتی پدرتان از سرکار می آید و شام درست می کند....وفتی مادرتان از 1200 کیلومتر آنطرف تر نگران به موقع خانه رسیدنتان می شود...وقتی دوستتان می گوید :واسه ولنتاین برا علی چیزی نگرفتم ولی برا تو گرفتم.... وقتی با سه روز تنهایی همه حالتان را می پرسند و می خواهند شام دعوتتان کنند.... فقط بگویید دوستشان دارید.........
Rate this post


مطالب مشابه
دیدگاه ها

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتار کمک بگیرید