سایت سرگرمی مدگردی

سایت سرگرمی مدگردی

آدم ها را لحظه ها پیر نمیکنند .. آدم ها را ادم ها پیر میکنند.

کاری به کار همدیگر نداشته باشیم.باور کنید تک تک آدم ها زخمی اند... هرکس درد خودش را دارد.دغدغه خودش را دارد. مشغله خودش را دارد. باور کنید.

ذهن ها خسته اند. قلب ها زخمی اند . زبان ها بسته اند. برای دیگران آرزو کنیم

بهترین ها را ... راحتی را ... همه گم شده ایم. یاری کنیم همدیگر را ، تا زندگی برایمان لذت بخش شودو

آدم ها ، آرام آرام  پیر نمیشوند ؛  ادم ها در یک لحظه ، با یک تلفن ، با یک جمله ، با یک نگاه ، با یک اتفاق ، با یک نیامدن ، با یک دیر رسیدن ...

با یک  "باید برویم "  و با یک " تمام کنیم " پیر میشوند.

آدم ها را لحظه ها پیر نمیکنند .. آدم ها را ادم ها پیر میکنند...

سعی کنیم هوای دل همیدگر را بیشتر داشته باشیم و همدیگر را پیر نکنیم.اینها رو امروز تو مجله خوندم  . خیلی دوست داشتم. والبته این :

به خودتان اجازه ندهید توسط این 3 چیز تحت کنترل دربیایید. "  گذشته تان   ،   مردم   و    پول"


Rate this post


مطالب مشابه
دیدگاه ها

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتار کمک بگیرید